ข้อมูลระบบ

ระบบ​นำทาง* - การ​ติดตามบกพร่อง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ต่อไปนี้​คือ​ตัวอย่าง​ของ​สิ่ง​ที่​สามารถ​แปล​ความหมาย​ได้​ว่า​ระบบ​นำ​ทาง​ไม่ได้​ทำงาน​ตามที่​ควร​จะเป็น

ตำแหน่ง​ของ​รถ​บน​แผน​ที่​ไม่ถูกต้อง

ระบบ​นำ​ทาง​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ที่​ความ​แม่นยำประมาณ 20 เมตร

โอกาส​ที่​อาจ​เกิด​ความ​ผิดพลาด​จะ​เพิ่ม​สูงขึ้น​เมื่อ​ขับ​ขี่​บน​ถนน​ที่​ขนาน​ไป​กับ​ถนน​อีก​เส้นหนึ่ง​, บน​ถนน​ที่​คดเคี้ยว​, ถนน​ที่​มี​หลาย​ระดับ และ​หลังจาก​ที่​ขับ​ขี่​เป็น​ระยะทางไกล​โดย​ไม่​มี​การเลี้ยว

ภูเขาสูง​, อาคาร​, อุโมงค์​, สะพานรถไฟ​, ทาง​ข้าม​ด้านบน​หรือ​ด้านล่าง และ​อื่นๆ ยัง​อาจ​ส่งผล​ต่อ​การ​รับสัญญาณ GPS ได้ ซึ่ง​หมายความ​ว่า​ความ​แม่นยำ​ใน​การ​คำนวณ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​อาจ​ลดลงได้

ระบบ​ไม่​คำนวณ​เส้นทาง​ที่​เร็วที่สุด/สั้นที่สุด

เมื่อ​ระบบ​คำนวณ​เส้นทาง ระบบ​จะ​พิจารณาระยะทาง​, ความ​กว้าง​ของถนน​, ประเภท​ของถนน​, จำนวน​การ​เลี้ยว​ซ้าย​หรือ​เลี้ยวขวา​, วง​เวียน และ​อื่นๆ ด้วย​เพื่อ​นำเสนอ​เส้นทาง​ที่​ดี​ที่สุด​ในทางทฤษฎี การ​เลือก​เส้นทาง​ที่​ดี​ขึ้น​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​อาศัย​ประสบการณ์​และ​ความรู้​เกี่ยวกับพื้นที่

ระบบ​ใช้​ถนน​ที่​เก็บ​ค่า​ผ่านทาง​, ทาง​ด่วน และ​เรือ​ข้าม​ฟาก ถึงแม้ว่า​จะ​เลือก​ให้​หลีกเลี่ยง​เส้นทาง​เหล่านี้​แล้ว​ก็ตาม

ด้วย​เหตุผล​ทาง​เทคนิค ระบบ​สามารถ​ใช้ได้​เฉพาะ​ถนน​เส้น​หลัก​เท่านั้น​เมื่อ​คำนวณ​เส้นทาง​สำหรับ​ระยะทางไกล

ถ้า​ท่าน​เลือก​ให้​หลีกเลี่ยง​ถนน​ที่​เก็บ​ค่า​ผ่าน​ทาง​และ​ทาง​ด่วน ระบบ​จะ​พยายาม​หลีกเลี่ยง​ให้​มาก​ที่สุด​เท่าที่​จะ​สามารถ​ทำ​ได้ และ​จะ​ใช้​ถนน​เหล่านี้​เฉพาะ​เมื่อ​ไม่​มี​ทางเลือก​อื่น​ที่​เหมาะสม​จริงๆ เท่านั้น

ตำแหน่ง​ของ​รถ​บน​แผน​ที่​ไม่​ถูกต้อง​หลังจาก​การขนส่ง

ถ้า​มี​การ​ขนส่ง​รถ เช่น โดย​เรือ​ข้าม​ฟาก​หรือ​รถไฟ หรือ​ลักษณะ​การ​ขนส่ง​ที่​กีด​ขวาง​การ​รับสัญญาณ GPS ระบบ​อาจ​ใช้​เวลานานถึง 5 นาทีก่อนที่​จะ​สามารถ​คำนวณ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ได้​อย่างถูกต้อง

ตำแหน่ง​ของ​รถ​บน​แผน​ที่​ไม่​ถูกต้อง​หลังจาก​ถอด​สาย​แบตเตอรี่​ของรถ

ถ้า​มี​การ​ตัด​กำลังไฟฟ้า​ของ​เสาอากาศ GPS อาจ​ต้อง​ใช้​เวลามากกว่า 5 นาที​จึง​จะ​สามารถ​รับสัญญาณ GPS ได้​อย่าง​ถูกต้อง และ​สามารถ​คำนวณ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ได้​อีกครั้ง

สัญลักษณ์​รถ​บน​หน้าจอ​แสดง​อย่าง​ไม่​แน่นอน​หลังจาก​การ​เปลี่ยนยาง

นอกเหนือจาก​ตัวรับสัญญาณ GPS แล้ว เซ็นเซอร์​ความเร็ว​รถ​และ​ชุด​ไจ​โร​ก็​มี​ส่วน​ช่วย​ใน​การ​คำนวณ​ตำแหน่ง​ใน​ปัจจุบัน​และ​ทิศ​ทางการ​เคลื่อนที่​ของ​รถด้วย หลังจาก​การ​ติดตั้ง​ล้อ​อะไหล่ หรือ​การ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ยาง​ฤดู​ร้อน​กับ​ยาง​ฤดู​หนาว ระบบจำเป็นต้อง "เรียนรู้​" ขนาด​ของ​ล้อ​ใหม่ก่อน

เพื่อให้​ระบบ​สามารถ​ทำงาน​ได้​ดี​ที่สุด ขอ​แนะนำ​ให้​หมุน​พวงมาลัย​ไป​จน​สุด​สอง​ถึง​สาม​ครั้ง​ในขณะ​ขับ​ขี่​ใน​สถานที่​ที่เหมาะสม

ภาพ​แผน​ที่​ไม่​ตรง​ตาม​สถานการณ์จริง

ปัจจัย​ต่างๆ เช่น การ​ขยาย​ถนน​หรือ​การ​สร้าง​ถนน​ใหม่​อย่างต่อเนื่อง​, การ​นำ​กฎ​จราจร​ใหม่ๆ มา​ใช้​อยู่​ตลอดเวลา และ​ปัจจัย​อื่นๆ หมายความ​ว่า​ฐานข้อมูล​แผน​ที่​อาจ​ไม่​สมบูรณ์​ได้​ในบางครั้ง

ข้อมูล​ที่​บันทึก​ไว้​ใน​แผน​ที่​ได้รับ​การ​พัฒนา​และ​อัพเดต​อยู่ตลอดเวลา ใน​การ​ดาวน​โหลด​แผน​ที่​ล่าสุด โปรด​ดูที่ การ​อัพเดต​แผนที่ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​แผน​ที่​และ​ข้อมูล​อื่นๆ โปรดดู support.volvocars.com ประกอบด้วย

บางครั้ง อัตราส่วน​ของ​แผน​ที่​เปลี่ยนแปลงไป

ใน​บาง​พื้นที่​จะ​ไม่​มี​ข้อมูล​แผน​ที่​โดยละเอียด ซึ่ง​ระบบ​จะ​เปลี่ยน​อัตรา​การ​ขยาย​โดยอัตโนมัติ

สัญลักษณ์​รถ​บน​หน้าจอ​กระโดด​ไป​ข้างหน้า​หรือหมุน

ระบบ​อาจ​ต้อง​ใช้​เวลา​สอง​ถึง​สาม​วินาที​ใน​การ​ตรวจจับ​ตำแหน่ง​และ​การ​เคลื่อนที่​ของ​รถ​ก่อน​จะ​ที่​ออกตัว

ปิด​ระบบ​และ​ดับเครื่องยนต์ สตาร์ต​เครื่องยนต์​อีก​ครั้ง แต่​ให้​จอด​อยู่​กับ​ที่​สักครู่​หนึ่ง​ก่อน​จะ​เริ่ม​ขับขี่

ฉัน​กำลัง​จะ​เดิน​ทางไกล แต่​ไม่​ต้องการ​ระบุ​เส้นทาง​ไป​ยัง​เมือง​ต่างๆ ที่​ฉัน​จะ​เดิน​ทางผ่าน​อย่าง​จำเพาะ​เจาะจง ฉัน​สามารถ​สร้าง​กำหนดการ​เดินทาง​อย่าง​ง่ายๆ ได้อย่างไร

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​โดยตรง​บน​แผน​ที่​โดย​ใช้​เส้น​ตัด​แสดงเป้าหมาย ระบบ​จะ​นำ​ทาง​ท่าน​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​สุดท้าย​โดย​อัตโนมัติ ถึงแม้ว่า​ท่าน​จะ​ขับ​ไป​ยัง​จุดหมาย​ย่อย​ระหว่าง​ทาง​จุด​ต่างๆ ใน​ระหว่าง​ทาง​ก็ตาม

ข้อมูล​แผน​ที่​ของ​ฉันล้าสมัย

ข้อมูล​ที่​บันทึก​ไว้​ใน​แผน​ที่​ได้รับ​การ​พัฒนา​และ​อัพเดต​อยู่ตลอดเวลา ใน​การ​ดาวน​โหลด​แผน​ที่​ล่าสุด โปรด​ดูที่ การ​อัพเดต​แผนที่ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​แผน​ที่​และ​ข้อมูล​อื่นๆ โปรดดู support.volvocars.com ประกอบด้วย

ฉัน​สามารถ​ตรวจสอบ​เวอร์​ชั่น​ของ​แผน​ที่​ที่​ใช้​อยู่​อย่าง​ง่ายๆ ได้อย่างไร

ค้นหา SettingsSystem information ใน​ระบบ​เมนู​เพื่อ​รับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เวอร์ชัน​และ​พื้นที่​ทาง​ภูมิศาสตร์​ที่​ครอบคลุม โปรด​ดูที่ ระบบ​นำทาง - ข้อมูล​แผน​ที่​และระบบ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่