ข้อมูลระบบ

ระบบ​นำทาง* - ข้อมูล​แผน​ที่​และระบบ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

วอล​โว่​นำเสนอ​แผน​ที่​จำนวน​หนึ่ง​ซึ่ง​ครอบคลุม​ส่วน​ต่างๆ ของโลก แผน​ที่​ประกอบด้วย​ข้อมูล​แผน​ที่​และ​ข้อมูล​ถนน พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​ที่เกี่ยวข้อง

ใน​ระหว่าง​การ​อัพเดต ข้อมูล​ใหม่​จะ​ถูก​โอน​ถ่าย​ไป​ยัง​ระบบ​นำ​ทาง และ​ข้อมูล​เก่า​ที่​ล้าสมัย​จะ​ถูก​ลบไป

ข้อมูลระบบ

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställn System-info-2

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsSystem information

ส่วน​ที่​คัดลอก​มา​จาก​สถานะปัจจุบัน​ใน​ระบบ​การ​นำ​ทาง​จะ​ปรากฏ​ขึ้น เช่น การ​ส่ง​สัญญาณ​ของ​ข้อมูล​การจราจร​ใน​ปัจจุบัน​และ​ข้อมูล​ของ​แผน​ที่​ที่​ใช้​งาน​อยู่ รวมถึง​เวอร์ชัน​ของ​แผนที่

แผนที่ - เนื้อหา

แผน​ที่​ได้รับ​การ​พัฒนา​โดย​ใช้​ข้อมูล​ขั้น​สูง​และ​ได้รับ​การ​อัพเดต​อยู่ตลอดเวลา

บันทึก

ข้อมูล​แผน​ที่​อาจ​ไม่​ครอบคลุม​พื้นที่ทั้งหมด 100% ของพื้นที่/ประเทศ

พื้นที่​ครอบคลุม​ของ​ระบบ​กำลัง​อยู่​ใน​ระหว่าง​การ​ดำเนินการ และ​อาจ​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​อัพเดต​เป็นระยะๆ

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​แผน​ที่​และ​ข้อมูล​อื่นๆ ที่​เกี่ยวข้องกับ Sensus Navigation โปรด​ดูที่ support.volvocars.com

พื้นที่​ของ​แผนที่

ระบบ​นำ​ทาง​ของ​รถ​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นกับตลาด ถ้า​ท่าน​จำเป็นต้อง​เปลี่ยน​พื้นที่​ของ​แผนที่ - โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​เพื่อ​รับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​วิธีการดำเนินการ

การ​อัพเดต​แผนที่

ข้อมูล​ที่​อัพเดต​แล้ว​จะ​มี​การ​ดาวน์​โหลด​จากอินเทอร์เน็ตดู​ข้อมูลที่ support.volvocars.com ลง​ใน​หน่วยความจำแบบ USBอุปกรณ์​หน่วยความจำแบบ USB จะต้อง​มี​พื้นที่​ว่าง​อย่างน้อย 20 GB จากนั้น จึง​สามารถ​โอน​ถ่าย​ข้อมูล​อัพเดต​ที่​ดาวน์​โหลด​มา​ไป​ยัง​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​รถ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​ช่องเสียบ USB ของ​รถ ซึ่ง​จะ​อยู่​ใน​ช่อง​ใส่​สัมภาระ​ใน​คอนโซลด้านหลัง

บันทึก

ก่อนที่​จะ​เริ่ม​การ​อัพเดต​แผน​ที่​ของรถ:

  • ขั้น​แรก ให้​อ่าน​ข้อมูล​และ​คำแนะนำ​จาก​อินเทอร์เน็ต​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ดาวน์​โหลด​และ​การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่ก่อน

ใน​กรณี​ที่​มี​คำถาม​ใดๆ เกี่ยวกับ​การ​อัพเดต โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​หรือ​ดูที่ www.volvocars.com/navi

การอัพเดต

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​หน้าจอ​เพื่อ​ทำ​การ​อัพเดต​ระบบ​นำทาง - โดย​จะ​มี​การ​แสดง​ความ​คืบหน้า​ของ​การ​อัพเดต และ​เวลา​ที่​เหลืออยู่โดยประมาณ

บันทึก

ฟังก์ชัน​จำนวน​หนึ่ง​ของ​ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​หรือ​ถูก​จำกัด​การ​ใช้​งาน​ใน​ระหว่าง​การอัพเดต

สตาร์ตเครื่องยนต์

เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​หน่วยความจำแบบ USB ที่​มี​ข้อมูล​การ​อัพเดต​เข้า​ไป​ใน​ช่องเสียบ USB ของ​รถ แล้ว​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บนหน้าจอ

จอแสดงผล​จะแสดง Map update finished ฟังก์ชัน​ทั้งหมด​ของ​ระบบ​นำ​ทาง​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อีกครั้ง

บันทึก

ใน​บาง​กรณี การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​อาจ​มี​การ​เพิ่ม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ใหม่ๆ ลง​ใน​ระบบ​ด้วย ซึ่ง​ไม่ได้​อธิบาย​ไว้​ใน​คู่มือ​ฉบับนี้

ดำเนินการ​อัพเดต​ต่อ​จาก​ที่​หยุด​ค้างไว้

หาก​การ​อัพเดต​ไม่​สำเร็จ​เมื่อ​เครื่องยนต์​ถูก​ดับ กระบวนการ​อัพเดต​จะ​ดำเนินการ​ต่อ​จาก​จุด​ที่​หยุด​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ครั้ง​ถัดไป โดย​ให้​เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ค้างไว้ หาก​ไม่ได้​เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ไว้ - ให้​สตาร์ต​เครื่องยนต์​และ​เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB

หน้าจอ​จะแสดง Map update finished เมื่อ​การ​อัพเดต​เสร็จสมบูรณ์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่