ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Early

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร

4 ผลลัพธ์

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง - โหมดอัตโนมัติ/การ​ยกเลิก​การทำงาน

ถ้า​จำเป็น ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิงได้

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​ตัว​ทำ​ความร้อน

เครื่องยนต์​จำเป็นต้อง​อุ่น​อยู่​เสมอ​เพื่อ​ลด​ผลกระทบ​ต่อ​สภาพแวดล้อม​เมื่อ​สตาร์ตเครื่องยนต์ ผล​ก็​คือ จะ​มี​การ​ติดตั้ง​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​ไฟฟ้า​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ไว้​ในรถยนต์ ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เหล่านี้​จะ​ใช้​ใน​การ​ทำ​ให้​เครื่องยนต์​อยู่​ที่​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ที่​ถูกต้อง และ​เพื่อ​สร้าง​ความ​ร้อน​ใน​ปริมาณ​ที่​เพียงพอ​สำหรับ​ห้องโดยสาร