ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง - โหมดอัตโนมัติ/การ​ยกเลิก​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​จำเป็น ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิงได้

บันทึก

ถ้า​มี​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง เครื่องยนต์​ดีเซล​จะ​ทำงาน​บ่อยครั้ง​ขึ้น​เพื่อให้​ได้​ความ​ร้อน​เพียงพอ​ต่อ​ความ​ต้องการ​ใน​โหมด​การ​ขับขี่ PURE หรือ HYBRID กล่าวคือ การ​ทำงาน​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​ถูกจำกัด

กด​ปุ่มที่คัน​สวิตช์​ไฟแสดง OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

ใช้​ปุ่ม​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไปที่ Settings แล้วเลือก OK

เลือกตัวเลือก Auto heater ON หรือ Auto heater OFF โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน แล้ว​ยืนยันด้วย OK

ออก​จาก​เมนู​โดยใช้ RESET


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่