ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Early

10 ผลลัพธ์

การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า - การ​จอด​รถ​นอกอาคาร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ด้วยตัวเลือก Outdoor parking ทั้ง​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ไฟฟ้า​และ​ชุด​ทำงาน​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง 15 °C จะ​ทำงาน​ในระหว่าง การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า - การ​จอด​รถ​ในอาคาร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ด้วยตัวเลือก Indoor parking ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​ไฟฟ้า​จะ​ทำงาน​ในระหว่างการ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

ตัว​จับเวลา - ปิด​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ตัว​ตั้ง​เวลา​ที่​สั่งงาน​ไว้​สำหรับ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า - การ​หยุด​ทำงานในทันที

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ของ​รถยนต​สามารถ​หยุด​ทำงาน​ได้​โดยตรง​จาก​จอแสดงผลข้อมูล

การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า - การ​เริ่มต้น​ทำงานทันที

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ของ​รถยนต์​สามารถ​เริ่มต้น​ทำงาน​ได้ทันที

ตัว​จับเวลา - การ​ตั้งค่า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สามารถ​เลือก​เวลา​ที่​แตกต่าง​กัน​สอง​เวลา​โดย​ใช้​ตัว​ตั้งเวลา เวลา​ใน​ที่นี้​จะ​หมายถึง​เวลา​ที่​จะ​มี​การ​ใช้​งาน​รถยนต์​และ​ทำ​การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า - ตัว​จับเวลา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัว​จับ​เวลาของการ​ปรับ​สภาพล่วงหน้าจะ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​นาฬิกา​ของรถยนต์เวลา​ใน​การ​ใช้​งาน​รถ​และ​อุ่น​เครื่อง​จะ​ถูก​ระบุ​โดย​ตัว​ตั้งเวลา

ตัว​จับเวลา - การเริ่ม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เวลา​ใน​การ​ใช้​งาน​รถ​และ​อุ่น​เครื่อง​จะ​ถูก​ระบุ​โดย​ตัว​ตั้งเวลาเมื่อ​ตัว​จับ​เวลา​ทำงาน ชุด​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถยนต์​จะ​เลือก​ว่า​เมื่อใด​ควร​จะ​ทำ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ตาม​สภาพ​อากาศภายนอก

กร​ปรับ​สภาพล่วงหน้า - ข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญลักษณ์​และ​ข้อความเกี่ยวกับการ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

video

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ปรับ​สภาพ​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ของ​รถยนต์​ล่วงหน้า​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทาง​ได้​ทั้ง​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​ร้อน​และเย็น