การ​ฟอก​อากาศ​ใน​ห้องโดยสาร

การ​ฟอกอากาศ - ตัว​กรอง​สำหรับ​ห้องโดยสาร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

อากาศ​ที่​เข้า​สู่​ห้อง​โดยสาร​ของ​รถ​จะ​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​ตัวกรอง

ตัว​กรอง​จะต้อง​ได้รับ​การ​เปลี่ยนเป็น​ระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​โปรแกรม​การ​ให้บริการ​ของ​วอล​โว่​สำหรับ​ช่วง​ระยะเวลา​การ​เปลี่ยน​ที่แนะนำ ถ้า​ใช้​รถ​ใน​สภาพแวดล้อม​ที่​มี​การ​ปนเปื้อน​มาก อาจ​จำเป็นต้อง​เปลี่ยนตัว​กรอง​บ่อยขึ้น

บันทึก

ฟิลเตอร์​สำหรับ​ห้อง​โดยสาร​มี​หลาย​ประเภท​แตกต่างกัน ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ได้​ติดตั้ง​ฟิลเตอร์​ที่ถูกต้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่