ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Early

ตัว​ควบคุม​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

5 ผลลัพธ์

การ​ควบคุม​อุณหภูมิ​ใน​ห้องโดยสาร

เมื่อ​สตาร์ต​รถ ระบบ​จะ​ใช้​อุณหภูมิ​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้ล่าสุด

อุณหภูมิ​ที่แท้จริง

อุณหภูมิ​ที่​ท่าน​เลือก​ใน​ห้อง​โดยสาร​จะ​สอดคล้อง​กับ​ประสบการณ์​ทาง​กายภาพ โดย​อ้างอิง​ถึง​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น อุณหภูมิบรรยากาศ​, ความเร็วลม​, ความชื้น และ​การ​รับ​แสงแดด เป็น​ต้น ทั้ง​จาก​ภายใน​และ​ภายนอก​ของ​รถ​ในขณะนั้นๆ

พัดลม

พัด​ลม​ควร​จะ​ทำงาน​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อ​ไม่ให้​มี​ฝ้า​เกิดขึ้น​บน​กระจกประตู