ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015

ฟิวส์

6 ผลลัพธ์

ฟิวส์ - ทั่วไป

การ​ทำงาน​และ​ส่วนประกอบ​เชิง​ไฟฟ้า​ต่างๆ จะ​ได้รับ​การ​ปกป้อง​โดย​ฟิวส์​จำนวน​หนึ่ง เพื่อ​ป้องกัน​ความ​เสียหาย​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ใน​รถ​ของ​ท่าน​จาก​การ​ลัดวงจร​หรือ​กระแสไฟเกิน

ฟิวส์ - ใต้​ลิ้นชัก​เก็บของ

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ฟิวส์​ใต้​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​ก็​คือ การ​ป้องกัน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​ที่​นั่ง​และ​ระบบ​ข้อมูลบันเทิง

ฟิวส์ - ใน​ห้องเครื่องยนต์

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ฟิวส์​ใน​ห้อง​เครื่องยนต์​ก็​คือ การ​ป้องกัน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์​และเบรก

ฟิวส์ - ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

ฟิวส์​ใน​ห้อง​สัมภาระ​จะ​ป้องกัน​ฟังก์ชัน​การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไฟฟ้า​และ​รถ​ลากพ่วง

ฟิวส์ - ใน​โมดูล​ควบคุม​ใต้​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ

ฟิวส์​ใน​โมดูล​ควบคุม​ใต้​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะ​ป้องกัน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​เตือน​การ​ชน​และ​ถุง​ลมนิรภัย

ฟิวส์ - ใน​บริเวณ​ที่​เย็น​ของ​ห้องเครื่องยนต์

ฟิวส์​ใน​บริเวณ​ที่​เย็น​ของ​ห้อง​เครื่องยนต์​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถยนต์​ที่​มีฟังก์ชัน Start/Stop