ห้องเครื่องยนต์

ห้องเครื่องยนต์ - ภาพรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภาพรวม​จะ​แสดง​จุด​ตรวจสอบตามปกติ

แบตเตอรี่​บาง​ตัว​และ​ส่วนประกอบ​หลาย​อย่าง​ของ​รถยนต์​จะ​อยู่​ใน​ระบบ​ขับเคลื่อน​แบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​ซึ่ง​อยู่​ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า สังเกต​และ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​ควร​ระวัง​เกี่ยวกับ​บริเวณ​นี้ และ​สัมผัส​กับ​อุปกรณ์​ต่างๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​บำรุงรักษา​ทั่วไปเท่านั้น

คำเตือน

การ​ทำงาน​กับ​สาย​สี​ส้ม​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​เจ้าหน้าที่​มี​คุณสมบัติ​เพียงพอเท่านั้น

คำเตือน

ส่วนประกอบ​หลาย​อย่าง​ใน​รถ​ทำงาน​โดย​ใช้​กระแสไฟฟ้า​แรงดัน​สูง ซึ่ง​อาจ​เป็น​อันตราย​ถ้า​ใช้​งาน​อย่าง​ไม่ถูกต้อง

  • ห้าม​สัมผัส​กับ​ส่วน​ใดๆ ที่​ไม่ได้​อธิบาย​ไว้​อย่าง​ชัดเจน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับนี้
  • สังเกต​และ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​ควร​ระวัง​ต่างๆ เสมอ​เมื่อ​ตรวจสอบ​หรือ​เติม​สาร​ต่างๆ ใน​ห้องเครื่องยนต์
จุด​ตรวจเช็คตามปกติ - ชิ้นส่วน​อื่นๆ นอกจากนี้​จำเป็นต้อง​ดำเนินการ​โดย​ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

จุด​ตรวจเช็คตามปกติ - ชิ้นส่วน​อื่นๆ นอกจากนี้​จำเป็นต้อง​ดำเนินการ​โดย​ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจเช็ค/เติม​น้ำ​หล่อ​เย็น​สำหรับ​ระบบ​หล่อ​เย็น​และ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ
การตรวจเช็ค/การ​เติม​น้ำมัน​พวงมาลัยเพาเวอร์
การ​เติมน้ำมันเครื่อง
การตรวจสอบ/การ​เติม​น้ำมันเบรก (ด้านคนขับ)
แบตเตอรี่
กล่อง​รีเลย์​และ​กล่องฟิวส์
ที่​เติม​น้ำ​ล้างกระจก

คำเตือน

สวิตช์​กุญแจ​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​จะต้อง​อยู่​ที่ตำแหน่ง 0 เสมอ​เมื่อ​ทำงาน​ใดๆ ก็​ตาม​ภายใน​ห้อง​เครื่องยนต์ ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่