ห้องเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่อง - การ​ตรวจสอบ​และ​การเติม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระดับ​น้ำมัน​จะ​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​โดย​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมัน​แบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบอิเล็กทรอนิกส์​, เครื่องยนต์ดีเซล 5 สูบ

ท่อ​เติมน้ำมันเครื่องยนต์​ที่​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​จะ​ไม่​มี​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง

ท่อ​เติมน้ำมัน

เครื่องยนต์​ที่​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​จะ​ไม่​มี​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง

ท่าน​ไม่​ต้อง​ดำเนินการ​ใดๆ เกี่ยวกับ​ระดับ​น้ำมันเครื่อง​ก่อน​จะ​มี​ข้อความ​ปรากฏ​ขึ้น​ใน​จอ​แสดง โปรด​ดู​ภาพประกอบต่อไปนี้

ข้อความ​และ​กราฟ​ใน​จอแสดง

ข้อความ​และ​กราฟ​ใน​จอแสดง

ข้อความ
ระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​จะ​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​โดย​ใช้​เกจ​วัด​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ที่​มี​ปุ่ม​หมุน​เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์ โปรดดู การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

คำเตือน

โปรด​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​เมื่อ​มีข้อความ Oil service required ปรากฏ ระดับ​น้ำมัน​อาจ​สูงเกินไป

สำคัญ

ใน​กรณี​ที่​มีข้อความ Oil level low Refill 0.5 litre ให้​เติมเพียง 0.5 ลิตร

คำเตือน

อย่า​เติม​น้ำมัน​อีก หาก​ระดับน้ำมัน (3) หรือ (4) ปรากฏ​ดังที่​แสดง​ใน​ภาพประกอบ​ด้านล่างนี้ ระดับ​น้ำมัน​ต้อง​สูง​ไม่เกิน MAX หรือ​ต่ำกว่า MIN เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เครื่องยนต์​เสียหายได้

บันทึก

ระบบ​จะ​สามารถ​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​ได้​เมื่อ​สภาพ​ต่างๆ เป็นไป​ตาม​เงื่อนไขเท่านั้น ด้วย​เหตุ​นี้ ระบบ​อาจ​ไม่​สามารถ​ตรวจ​พบ​การ​เปลี่ยนแปลง​เมื่อ​เติม​หรือ​ถ่าย​น้ำมันหล่อลื่น​ได้​ใน​บางกรณี ใน​บาง​สถานการณ์ อาจ​จำเป็นต้อง​มี​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์​แบบ​สันดาป​ภายใน​เป็นระยะทางประมาณ 30 กม.

คำเตือน

ห้าม​ให้​น้ำมัน​กระเด็น​ใส่​ท่อ​ไอ​เสีย​ที่​ร้อน​เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ประกาย​ไฟได้

การ​วัด​ระดับน้ำมันหล่อลื่น​, เครื่องยนต์ดีเซล 5 สูบ

Video thumbnail
            

หาก​จำเป็นต้อง​ดู​ระดับ​น้ำมันเครื่อง ให้​ดำเนินการ​ตามลำดับ​ด้านล่างนี้

หมุน​ปุ่ม​หมุน​บน​ก้าน​ควบคุม​ด้านซ้าย​ไป​ที่ตำแหน่ง Oil level

จากนั้น​ข้อมูล​ระดับ​น้ำมันเครื่อง​จะ​ปรากฏขึ้น

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​จัดการ​เมนู โปรด​ดูที่ การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ตัวเลข 1-4 คือ​ระดับ​การเติม ห้าม​เติม​น้ำมัน​อีก​หาก​จอ​แสดงระดับ (3) หรือ (4) ระดับ​การ​เติม​ที่​แนะนำคือ 4 ข้อความ​และ​กราฟ​ในจอแสดงผล

ตัวเลข 1-4 คือ​ระดับ​การเติม ห้าม​เติม​น้ำมัน​อีก​หาก​จอ​แสดงระดับ (3) หรือ (4) ระดับ​การ​เติม​ที่​แนะนำคือ 4 ข้อความ​และ​กราฟ​ในจอแสดงผล


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่