หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​เลี้ยวด้านหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​เลี้ยว​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​เล็ก​ของ​ไฟหน้า

          

ถอด​ฝา​ครอบ​โดย​ดึง​ออกตรงๆ

ดึง​เบ้า​หลอดไฟ​เพื่อ​ถอด​หลอดไฟออก

กด​และ​หมุน​หลอดไฟ​พร้อมๆ กัน​เพื่อ​ถอด​หลอดไฟออก

ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ เข้า​ที่​ใน​ลำดับกลับกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่