หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปลี่ยน​ไฟ​เลี้ยวด้านหลัง​, ไฟ​เบรก และ​ไฟ​ถอย​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ด้าน​ใน​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ

เรือน​หลอดไฟด้านหลัง

          
          

หลอดไฟ​สำหรับ​ไฟ​ถอยหลัง​, ไฟ​ตัด​หมอก และ​ไฟ​เลี้ยว​ใน​แผง​ไฟ​ท้าย​จะ​สามารถ​เปลี่ยน​ได้​จาก​ภายใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

ดึง​ชุด​อุด​ผนึก​ยาง​รั่ว​แบบ​ฉุกเฉิน​ออก เพื่อให้​สามารถ​เข้าถึงหลอดไฟ

ดึง​ชุด​อุด​ผนึก​ยาง​รั่ว​แบบ​ฉุกเฉิน​ออก เพื่อให้​สามารถ​เข้าถึงหลอดไฟ

เปิดแผง

ยก​ชุด​อุด​ผนึก​ยาง​รั่ว​แบบ​ฉุกเฉินขึ้น

ถอด​ฉนวน​ที่​อยู่​หน้า​เบ้า​หลอดไฟ​โดย​ดึง​ขึ้นตรงๆ

กด​ตัวล็​อก​เข้า​หา​กัน​และ​ดึง​เบ้า​หลอดไฟออก

ดึง​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​เสียหาย​ออก โดย​กด​ลง​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา

ใส่​หลอดไฟ​หลอด​ใหม่ กด​ลง​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา

กด​ตัวล็​อก​ลง​เมื่อ​ใส่​เบ้า​หลอดไฟกลับคืน

ใส่ฉนวน​, ชุด​อุด​ผนึก​ยาง​รั่ว​แบบ​ฉุกเฉิน​และ​แผงกลับคืน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่