ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Early

13 ผลลัพธ์

เซ็นเซอร์เรดาร์ จะ​มี​ข้อจำกัด​อยู่​ระดับ​หนึ่ง เช่น เนื่องจาก​พื้นที่​การ​มองเห็น​ที่​จำกัด เป็นต้น