ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Early

8 ผลลัพธ์

แบตเตอรี่สตาร์ต ใน​ระดับ​ที่​แตกต่าง​กันออกไป หลีกเลี่ยง​การ​เสียบ​กุญแจ​ทิ้ง​ไว้ที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II เมื่อ​ดับเครื่องยนต์ ให้​ใช้ตำแหน่ง I ซึ่ง​ใช้​พลังงาน​น้อย​กว่าแทน