น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิง - ดีเซล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ใช้​น้ำมัน​ดีเซล​เป็นเชื้อเพลิง

ให้​ใช้​เฉพาะ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ดีเซล​จาก​บริษัท​น้ำมัน​ที่​มีชื่อเสียง ห้าม​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​ไม่​มั่นใจ​ในคุณภาพ เครื่องยนต์​ดีเซล​มี​ความ​ไว​ต่อ​สิ่ง​ปนเปื้อน​ใน​น้ำมัน​เชื้อเพลิง เช่น อนุ​ภาค​ซัลเฟอร์​ใน​ปริมาณ​สูง​เกิน เป็นต้น

ที่​อุณหภูมิต่ำ (-40 °C ถึง -6 °C) พาราฟิน​อาจ​ตกตะกอน​จาก​เชื้อเพลิง​ดีเซล ซึ่ง​อาจ​เป็น​สาเหตุ​ของ​ปัญหา​การสตาร์ต บริษัท​น้ำมัน​ราย​ใหญ่​มี​น้ำมัน​ดีเซล​พิเศษ​สำหรับ​ใช้​ที่​อุณหภูมิ​ต่ำ​ที่​จุด​เยือกแข็ง น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ชนิด​นี้​จะ​มี​ความ​หนืด​น้อยลง​ที่​อุณหภูมิ​ต่ำ และ​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​เกิด​ขี้ผึ้งสะสม

ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ควบแน่น​ใน​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​ลดลง ถ้า​คอย​เติม​ถัง​อย่างสม่ำเสมอ เมื่อ​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ตรวจสอบ​ว่า​บริเวณ​โดยรอบ​ของ​ท่อ​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​นั้นสะอาด หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หก​บน​สีตัวถัง ล้าง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​หก​ด้วย​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​และน้ำ

สำคัญ

น้ำมัน​ดีเซลจะต้อง:

 • เป็นไป​ตามมาตรฐาน EN 590 และ/หรือ SS 155435
 • มี​ปริมาณ​กำมะถัน​ไม่เกิน 10 มก./กก.
 • มี FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ไม่เกิน7 % ตามปริมาตร

สำคัญ

เชื้อเพลิง​ประเภท​ดีเซล​ที่​ห้ามใช้:

 • สารเติม​แต่งพิเศษ
 • เชื้อเพลิง​ดีเซล​สำหรับเรือ
 • น้ำมันไวไฟ
 • FAME

  เชื้อเพลิง​ดีเซล​อาจประกอบด้วย FAME ใน​ปริมาณ​หนึ่ง แต่​ต้อง​ไม่​เติม​เพิ่ม​จาก​นี้อีก

  (Fatty Acid Methyl Ester) (เมทิล​เอ​สเตอร์​ของ​กรดไขมัน) และ​น้ำมันพืช

เชื้อเพลิง​เหล่านี้​ไม่​สอดคล้อง​กับ​ข้อกำหนดที่ Volvo แนะนำ​และ​ทำ​ให้​มี​การ​สึก​หรอ​สูงขึ้น​และ​ทำ​ให้​เครื่องยนต์​เสียหาย ซึ่ง​ไม่ได้​รับ​การ​ครอบคลุม​ใน​การ​รับประกันของ Volvo

การ​จำกัด​การ​ทำงาน​เนื่องจาก​อุณหภูมิ​ภายนอกต่ำ

เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ความ​เสี่ยง​ใน​การ​เกิด​ตะกอนฟา​ราฟิน (ดู​ส่วน​ก่อน​หน้านี้) ใน​น้ำมัน​ดีเซล​เนื่องจาก​ความ​ทนทาน​ต่อ​อุณหภูมิ​ที่​ต่ำ รถยนต์​จะ​มีฟังก์ชัน (ขึ้นอยู่​กับตลาด) ซึ่ง​จะ​จำกัด​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ทำงาน​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​โหมด​การ​ขับขี่ PURE หรือ HYBRID โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​อุณหภูมิต่ำ ถ้า​เกิด​สถานการณ์​เช่นนี้​ขึ้น เครื่องยนต์​ดีเซล​จะ​ทำงานตลอดเวลา

ความ​ทนทาน​ต่อ​อุณหภูมิ​ของ​น้ำมัน​เซล​คือ​มาตรการ​ใน​การ​ใช้​ประโยชน์​จาก​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​อุณหภูมิต่ำ โดย​ปกติ​แล้ว คุณสมบัติ​ด้าน​อุณหภูมิ​ของ​น้ำมัน​ดีเซล​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​ให้​เข้า​กับ​สภาพ​อากาศ​และ​ฤดูกาล​ใน​พื้นที่​ที่​จำหน่าย​น้ำมันดีเซล

การ​จำกัด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ที่​อุณหภูมิ​ต่ำ​จะ​ค่อยๆ เพิ่ม​สูงขึ้น​ตาม​อายุ​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ในถัง เมื่อ​รถยนต์​เพิ่ง​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ไป​ใหม่ๆ จะ​ไม่​มี​การ​จำกัด​การ​ทำงาน​นี้ แต่​จะ​ค่อยๆ เพิ่มขึ้น​ตาม​อายุ​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​อยู่​ใน​ถัง โดย​จะ​นับเป็น​หน่วยเดือน

จุดประสงค์​ของ​ฟังก์ชัน​นี้​ก็​คือ เพื่อให้​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ของ​รถยนต์​ที่​อุณหภูมิ​ภายนอก​ต่ำ​ยังคง​เท่ากับ​อัตรา​เดิม ซึ่ง​จำเป็นต้อง​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิงใหม่ (ที่​มี​ความ​ทนทาน​ต่อ​อุณหภูมิ​ที่ถูกต้อง) ก่อนที่​จะ​ถึง​อุณหภูมิ​วิกฤต​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​มี​อยู่​ในปัจจุบัน

อายุ​ของ​น้ำมันเชื้อเพลิง

ใน​บาง​กรณี น้ำมัน​ดีเซล​ที่เก่า (อายุ​ตั้งแต่ประมาณ 5 เดือน​หรือ​เก่า​กว่านั้น) ร่วมกับ​การ​ควบแน่น​อาจ​ทำ​ให้​มี​สาหร่าย​และ​แบคทีเรีย​เกิดขึ้น​ใน​ระบบ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ/หรือ เกิด​ออกไซด์​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​อาจ​ส่งผล​ให้​ระบบ​ไม่​สามารถ​ทำงานได้

เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ปัญหา​นี้ รถยนต์​จึง​มี​ฟังก์ชัน​ที่​ทำ​หน้าที่​ใน​การ​ตรวจสอบ​อายุ​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​รวมอยู่ด้วย เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้​ทำงาน อาจ​มี​ข้อความ​อธิบาย​แสดง​ขึ้น เช่น:

 • Aged fuel Start diesel engine to consume fuel
 • Aged fuel Engine will run to consume fuel
 • Aged fuel Fill up fuel tank

ปฏิบัติ​ตาม​การ​ดำเนินการ​ที่​แนะนำ​ไว้​ตาม​ความเหมาะสม

น้ำมันหมด

การ​ออกแบบ​ระบบ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​เครื่องยนต์​ดีเซล​มี​จุดมุ่งหมาย​ว่า หาก​รถ​น้ำมัน​หมด อาจ​ต้อง​ไล่​ลม​ถัง​น้ำมัน​ใน​ศูนย์บริการ​เพื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ใหม่​หลังจาก​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

หลังจาก​ที่​เครื่องยนต์​ดับ​เนื่องจาก​ขาด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ระบบ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต้อง​ใช้​เวลา​สักครู่​หนึ่ง​ใน​การตรวจสอบ ทำ​สิ่ง​นี้​ก่อน​สตาร์ต​เครื่อง หลังจาก​ที่​เติม​น้ำมัน​ดีเซล​ลง​ใน​ถังน้ำมัน

 1. เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ใน​สวิตช์​กุญแจ​แล้ว​ดัน​เข้า​ไป​จนสุด สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ตำแหน่งกุญแจ
 2. กดปุ่ม START โดยที่ ไม่ กด​แป้น​เหยียบ​เบรก และ/หรือ แป้นคลัตช์
 3. รอ​ประมาณ​หนึ่งนาที
 4. ใน​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์: กด​แป้น​เหยียบ​เบรก และ/หรือ แป้น​คลัตช์ จากนั้น​กดปุ่ม START อีกครั้ง

บันทึก

ก่อน​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​กรณี​ที่​มี​เชื้อเพลิง​ไม่เพียงพอ:

 • หยุด​รถ​บน​พื้นที่​ราบ​มาก​ที่สุด มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​มี​ฟองอากาศ​ใน​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หาก​รถ​อยู่​ใน​ลักษณะ​ลาดเอียง

สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​อยู่​เสมอ​เมื่อ​น้ำมัน​เชื้อเพลิงหมด

หลีกเลี่ยง​การ​ขับ​ขี่​โดย​ไม่​มี​น้ำมันเชื้อเพลิง ใน​กรณี​ที่​ไม่​มี​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เหลืออยู่​ใน​ถัง ท่าน​จะ​สามารถ​ขับ​ขี่​ต่อไป​โดย​ใช้​ประจุ​ไฟฟ้า​ที่​เหลืออยู่​ใน​แบตเตอรี่​ไฮบริดได้ หลังจาก​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​แล้ว อาจ​ต้อง​ใช้​เวลานาน​ขึ้น​ใน​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์ (อาจ​นานถึง 30 วินาที) ใน​บาง​กรณี อาจ​จำเป็นต้อง​พยายาม​สตาร์ต​รถ​ซ้ำ​หลายๆ ครั้ง

เมื่อ​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ติด​แล้ว ขอ​แนะนำ​ให้​ปล่อย​ให้​เครื่องยนต์​ทำงาน​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 5 นาที เลือก​โหมด​การ​ขับขี่ AWD หรือ POWER เพื่อ​ช่วย​ใน​การ​จ่าย​น้ำมันเชื้อเพลิง

ถ้าข้อความ ระยะ​เดินทาง​และ​ประสิทธิภาพ​ที่​จำกัด​ของ​เครื่องยนต์​แบบ​สันดาปภายใน แสดง​ขึ้น​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม ให้​ดับ​เครื่องยนต์​และ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ซ้ำ​อีก​ครั้ง เพื่อให้​ระบบ​ทำงาน​อย่าง​เต็ม​รูปแบบ​อีกครั้ง

การ​ถ่าย​น้ำ​การ​ควบแน่น​ออก​จาก​กรอง​น้ำมันเชื้อเพลิง

กรอง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​แยก​การ​ควบแน่น​ออก​จาก​น้ำมันเชื้อเพลิง การ​ควบแน่น​อาจ​รบกวน​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์ได้

ต้อง​ทำ​การ​ถ่าย​กรอง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​คู่มือ​การ​บริการ​และ​การ​รับประกัน หรือ​เมื่อ​ท่าน​สงสัย​ว่า​มี​การ​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ปนเปื้อน​ในรถ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ โปรแกรม​การ​ให้บริการ​ของ​วอลโว่

สำคัญ

สารเติม​แต่ง​พิเศษ​บาง​ชนิด​จะ​กำจัด​การ​แยก​น้ำ​ใน​ตัว​กรอง​น้ำมันเชื้อเพลิง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่