ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Early

ระบบล็​อกอัลกอฮอล์

6 ผลลัพธ์

Alcolock* - การเก็บ

การ​ทำงาน​ของระบบ Alcolock* คือ ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​มึน​เมา​จาก​การ​ดื่ม​แอ​ลกอ​ฮอลล์​ขับ​ขี่รถยนต์ เก็บ​อุปกรณ์ล็​อกอัล​กอฮอล์​ไว้​ใน​ที่เก็บ การ​ปลด​ชุด​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​การ​กด​ชุด​อุปกรณ์​ลง​ไป​ใน​ตัว​ยึด​เล็กน้อย​แล้ว​ปล่อย ซึ่ง​ชุด​อุปกรณ์​จะ​กระเด้ง​ออก​และ​สามารถ​นำ​ออกมา​จาก​ตัว​ยึดได้

Alcolock* - ก่อน​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์

การ​ทำงาน​ของระบบ Alcolock* คือ ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​มึน​เมา​จาก​การ​ดื่ม​แอ​ลกอ​ฮอลล์​ขับ​ขี่รถยนต์ ระบบล็​อกอัล​กอฮอล์​จะ​เปิด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ และ​พร้อม​สำหรับ​ใช้​งาน​เมื่อ​ประตู​รถ​ถูกเปิด

ระบบล็​อกอัลกอฮอล์*

การ​ทำงาน​ของระบบ Alcolock* คือ ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​มึน​เมา​จาก​การ​ดื่ม​แอ​ลกอ​ฮอลล์​ขับ​ขี่รถยนต์ ก่อนที่​จะ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ คนขับ​ต้อง​ทดสอบ​ลม​หายใจ​เพื่อ​ยืนยัน​ว่า​คนขับ​ไม่ได้​อยู่​ภายใต้​ฤทธิ์​ของอัลกอฮอล์ การ​ปรับเทียบ​มาตรฐาน​ของ​ระบบล็​อกอัล​กอฮอล์​ดำเนินการ​ตาม​ค่า​ขีดจำกัด​ของ​แต่​ละ​ตลาด​ที่​มี​การ​บังคับ​ใช้​ตามกฎหมาย

Alcolock* - สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​อยู่เสมอ

การ​ทำงาน​ของระบบ Alcolock* คือ ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​มึน​เมา​จาก​การ​ดื่ม​แอ​ลกอ​ฮอลล์​ขับ​ขี่รถยนต์ เพื่อให้​ทำงาน​อย่าง​ถูกต้อง​และ​ได้ผล​การ​วัด​ที่​แม่นยำ​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้:

Alcolock* - ฟังก์ชัน​และ​การ​ใช้งาน

การ​ทำงาน​ของระบบ Alcolock* คือ ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​มึน​เมา​จาก​การ​ดื่ม​แอ​ลกอ​ฮอลล์​ขับ​ขี่รถยนต์

Alcolock* - สัญลักษณ์​และข้อความ

การ​ทำงาน​ของระบบ Alcolock* ที่​ได้​อธิบาย​ไว้​ก่อน​หน้า​นี้​แล้ว ยัง​อาจ​แสดง​ข้อความ​ต่อไปนี้ด้วย: