ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Early

13 ผลลัพธ์

การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด และ​การ​ปรับ​สภาพ​รถยนต์ล่วงหน้า สายชาร์จ ระหว่าง​รถยนต์​กับ​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จรถยนต์ 230 VAC สามารถ​ตั้ง​ค่า​ปริมาณกระแสไฟฟ้า (6-16 แอมแปร์) ได้​โดย​ใช้​ชุดควบคุม