ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Early

7 ผลลัพธ์

ถุง​ลม​นิรภัยด้านข้าง (SIPS)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​เกิด​การ​ชน​กระแทก​ด้านข้าง แรง​กระแทก​ส่วน​ใหญ่​จะถูก SIPS (Side Impact Protection System) กระจาย​ไป​ยังคาน​, เสา​, พื้น​, หลังคา และ​ชิ้นส่วน​โครงสร้าง​อื่นๆ ของตัวถัง ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​ต่างๆ บน​เบาะ​นั่ง​คนขับ​และ​เบาะ​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ส่วน​หน้าอก​และ​ตะโพก และ​เป็น​ส่วน​สำคัญของ SIPS

ระบบ​ถุง​ลมนิรภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​ด้านหน้า ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ช่วย​ป้องกัน​บริเวณศีรษะ​, ใบหน้า และ​ทรวง​อก​ของ​คนขับ​และผู้โดยสาร

ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านคนขับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อ​เป็น​การ​เสริม​การ​ป้องกันโดย เข็ม​ขัดนิรภัย รถยนต์​จะติดตั้ง ถุง​ลมนิรภัย ด้านคนขับ

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับผู้โดยสาร - การ​เปิด​ใช้งาน/การ​ยกเลิก​การทำงาน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​รถยนต์​มีสวิตช์ PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch) ติดตั้ง​อยู่ ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงานของถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารด้านหน้า ได้

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับผู้โดยสาร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อ​เป็น​การ​เสริม​การ​ป้องกันโดย เข็ม​ขัดนิรภัย ที่​ด้าน​ผู้โดยสาร รถยนต์​จะติดตั้ง ถุง​ลมนิรภัย

เมื่อ​ใช้​งานระบบ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ส่วน​บุคคล​ระบบ​ต่างๆ ของ​วอล​โว่​จะ​ทำงาน​ร่วมกัน​เพื่อ​ลด​การ​บาดเจ็บ​ให้​น้อยที่สุด

ถุง​ลม​นิรภัยด้านข้าง (SIPS) - ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก/เบาะ​รอง​นั่งเสริม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ปกป้อง​สำหรับ​เด็ก​ที่​นั่ง​อยู่​ใน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​หรือ​บน​เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​จะ​ไม่​ลดลง​แต่​อย่าง​ใด​เมื่อใช้ถุง​ลม​นิรภัยด้านข้าง