ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Early

3 ผลลัพธ์

ระบบ WHIPS คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​จะต้อง​นั่ง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​การ​นั่ง​ที่​ถูกต้อง และ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​กีด​ขวาง​การ​ทำงาน​ของระบบ