ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน - การ​สูบ​ลมยาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เติม​ลม​ยาง​ชุด​เดิม​ของ​รถ​ได้​โดย​ใช้​เครื่อง​อัด​อากาศใน ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

เครื่อง​อัด​อากาศ​ต้อง​ปิดอยู่ ดู​ให้​แน่ใจ​ว่า สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง 0 และ​นำ​สายไฟ​และ​ท่อ​อ่อน​อากาศออกมา

ถอด​ฝา​ปิด​วาล์ว​เติมลมเฉพาะล้อ 17 นิ้ว Thia เท่านั้น - สำหรับ​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​การ​ถอด​ฝา​ปิด​วาล์ว​เติม​ลม โปรด​ดูที่ ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน - การทำงาน

คลาย​เกลียว​ฝา​กัน​ฝุ่น และ​ขัน​ขั้วต่อ​วาล์ว​ของ​ท่อ​อ่อน​อากาศ​เข้า​กับ​ด้านล่าง​ของ​เกลียว​วาล์ว​ยางล้อ

คำเตือน

การ​สูด​ดม​ไอ​เสีย​รถยนต์​อาจ​เป็น​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิตได้ ห้าม​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ทิ้ง​ไว้​ใน​บริเวณ​อับ​หรือไม่​มี​อากาศ​ถ่ายเทเพียงพอ

คำเตือน

ห้าม​ทิ้ง​เด็ก​ให้​อยู่​ใน​รถ​ตาม​ลำพัง​ในขณะ​เครื่องยนต์​กำลังทำงาน

ต่อเชื่อม​สายไฟ​เข้า​กับ​ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์​ของ​รถ แล้ว​สตาร์ตรถ

เปิด​เครื่อง​อัด​อากาศ​โดย​การ​เลื่อน​สวิตช์​ไป​ที่ตำแหน่ง I

สำคัญ

เสี่ยง​ต่อ​ความ​ร้อน​สูงเกิน ชุด​สูบลม (Compressor) ต้อง​ไม่​ทำงาน​นาน​เกินกว่า 10 นาที

สูบ​ลม​ยาง​ให้​ได้​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​ตาราง​ความ​ดัน​ลม​ยาง ดูที่ ยาง - ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ได้รับ​การรับรอง ปล่อย​อากาศ​ออก​โดย​ใช้​วาล์ว​ลด​ความ​ดัน​หาก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​สูงเกิน

ใส่​ฝา​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้าที่

ติดตั้ง​ฝา​ปิด​วาล์ว​เติมลมเฉพาะล้อ 17 นิ้ว Thia เท่านั้นกลับ​เข้า​ที่​โดย​การ​กด​ขอบ​ด้าน​หนึ่ง​ของ​ฝาปิด (ด้าน​ที่​ไม่​มีรู) เข้าตำแหน่ง (ที่​ใกล้​กับ​ยางที่สุด) ดูที่ ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน - การ​ตรวจสอบซ้ำ จากนั้น ให้​พับ​ฝา​ปิด​เข้า​หา​ขอบ​ล้อ และ​ใน​เวลา​เดียวกัน ให้​กด​ขอบ​ด้านบน​แบบ​เป็น​มุม​เบาๆ เพื่อให้​เข้า​ไป​ใต้​ขอบ​ของ​ขอบล้อ ตรวจสอบ​ว่า​ฝา​ปิด​เรียบ​สนิท​ไป​กับ​ขอบ​ล้อ​หรือไม่ ถ้า​ไม่ ให้​กด​ส่วน​ที่​นูน​ออกมาเบาๆ

ปิด​เครื่อง​อัดอากาศ ปลด​ท่อ​อ่อน​อากาศ​และสายไฟ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่