ยางรถยนต์

ยาง - ดัชนี​น้ำหนักบรรทุก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ดัชนี​น้ำหนัก​บรรทุก​จะ​ระบุ​ความสามารถ​ใน​การ​รับ​น้ำหนัก​ของยาง

ยาง​ล้อ​แต่​ละ​เส้น​มี​ความสามารถ​ใน​การ​บรรทุก​สัมภาระ​ระดับ​หนึ่ง เรียกว่า ดัชนีโหลด (LI) น้ำหนัก​ของ​รถ​เป็น​ตัวกำหนด​ความสามารถ​ใน​การ​บรรทุก​สัมภาระ​ของ​ยางล้อ ดัชนี​ต่ำสุด​ที่​ยอม​ให้​ใช้ได้​มี​อยู่​ในตาราง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่