แผง​หน้าปัด​แบบรวม

Eco guide & Hybrid guide

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Eco guide และ Hybrid guide เป็น​มาตร​วัด​สอง​ตัวบนแผง​หน้าปัด​แบบรวมซึ่ง​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​อย่าง​ประหยัดที่สุด

รถยนต์​จะ​บันทึก​สถิติ​ของ​การ​เดินทาง​ที่​เกิดขึ้น และ​แสดง​ใน​รูป​ของ​กราฟ​แท่ง โปรด​ดูที่ คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - สถิติ​ของ​การเดินทาง

Eco guide

มาตร​วัด​นี้​จะ​แสดง​การ​ประหยัด​เชื้อเพลิง​ในขณะ​ที่​กำลัง​ขับ​ขี่​รถอยู่

เมื่อ​ต้องการ​ดู​ฟังก์ชัน​นี้ ให้เลือกธีม "Eco" โปรด​ดูที่ แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล - ภาพรวม

ค่า​ในขณะนั้น
ค่าเฉลี่ย

ค่า​ในขณะนั้น

ค่า​ในขณะ​นั้น​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่นี่ ยิ่ง​ค่า​สูง​มาก​เท่าใด​ก็​ยิ่ง​ดี​ขึ้นเท่านั้น

ค่า​ในขณะ​นั้น​จะ​คำนวณ​โดย​อ้างอิง​จาก​ความเร็วรถ​, ความเร็ว​รอบเครื่องยนต์​, กำลัง​เครื่องยนต์​ที่​ใช้ และ​การ​ใช้​เบรกเท้า

ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ความเร็ว​ที่​เหมาะสมที่สุด (50-80 กม./ชม.) และ​ความเร็ว​รอบ​เครื่องยนต์ต่ำ ตัว​ชี้​จะ​ลด​ต่ำลง​ใน​ระหว่าง​การ​เร่ง​ความเร็ว​และ​การเบรก

ค่า​ในขณะ​นั้น​ที่​ต่ำ​มาก​จะ​ทำ​ให้​ช่วง​สี​แดง​ใน​มาตร​วัด​ติด​สว่างขึ้น (โดย​มี​การ​หน่วง​เวลาเล็กน้อย) ซึ่ง​หมายความ​ว่า​การ​ประหยัด​พลังงาน​ต่ำ​มาก ดังนั้น จึง​ควรหลีกเลี่ยง

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย​จะ​แสดง​ขึ้น​ตามหลัง​ค่า​ในขณะ​นั้น และ​จะ​อธิบาย​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​รถยนต์​ในช่วง​ล่าสุด​ที่​ผ่านมา ยิ่ง​ตัว​ชี้​มี​ค่า​สูงขึ้น​มาก​เท่าใด หมายความ​ว่า​คนขับ​สามารถ​ประหยัด​พลังงาน​ได้มาก​ขึ้นเท่านั้น

Hybrid guide

มาตร​วัด​นี้​จะ​แสดง​ความสัมพันธ์​ระหว่าง​กำลัง​ที่​ดึง​ไป​จาก​มอเตอร์​ไฟฟ้า​กับ​กำลัง​ที่​มี​อยู่​ในขณะนั้นๆ

ใน​การ​ดู​ฟังก์ชัน​นี้ ให้เลือกธีม "Hybrid" หรือ "Performance" ดูที่ แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล - ภาพรวม

กำลัง​ที่​คนขับ​ร้องขอ
กำลัง​ที่​มอเตอร์​ไฟฟ้า​มีอยู่

จุด​ที่​ตัว​ชี้​สอง​ตัว​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​เดียวกัน​คือ​ขีดจำกัด​สำหรับ​การสตาร์ต/ดับ​เครื่องยนต์ดีเซล

กำลัง​ที่​คนขับ​ร้องขอ

ตัว​ชี้​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​กว่า​จะ​แสดง​ระดับ​กำลัง​ของ​เครื่องยนต์​ที่​คนขับ​ร้อง​ขอ​โดย​การ​เหยียบคันเร่ง ยิ่ง​ค่า​สูงขึ้น​มาก​เท่าใด หมายความ​ว่า คนขับ​ร้อง​ขอ​กำลัง​ใน​เกียร์​ใน​ปัจจุบัน​มาก​ขึ้นเท่านั้น

กำลัง​ที่​มอเตอร์​ไฟฟ้า​มีอยู่

ตัว​ชี้​ที่​มี​ขนาด​เล็ก​กว่า​จะ​แสดง​ระดับ​กำลัง​ที่​มอเตอร์​ไฟฟ้า​มี​อยู่​ในปัจจุบัน

ช่องว่าง​ขนาด​ใหญ่​ระหว่าง​ตัว​ชี้​สอง​ตัว​นี้​หมายความ​ว่า​มี​กำลัง​สำรอง​อยู่มาก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่