แผง​หน้าปัด​แบบรวม

นาฬิกา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

นาฬิกา​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

นาฬิกา

นาฬิกา

จอ​แสดง​สำหรับ​แสดงเวลา

การ​ตั้งนาฬิกา

การ​ปรับ​นาฬิกา​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR ดูที่ MY CAR


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่