ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถมีระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งไว้ ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ทำ​ความ​เย็น​หรือ​ทำ​ความ​ร้อน พร้อม​กับ​ลด​ความชื้น​ของ​อากาศ​ใน​ห้องโดยสาร

เมื่อ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ทำงาน ขอ​แนะนำ​ให้​เปิด​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่​แผง​คอนโซล​จน​สุด เพื่อให้​สามารถ​ปรับ​อากาศ​ได้​ด้วย​ประสิทธิภาพสูงสุด

ถ้า​ไม่​มี​ความ​ร้อน​จาก​น้ำ​หล่อ​เย็น ระบบ​จะ​ใช้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​ไฟฟ้า​เป็นหลัก ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​หนาว​เย็น จะ​สามารถ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ได้​อีกด้วย

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อสูบ​, ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​ไฟฟ้า​เป็น​แหล่งกำเนิด​ความ​ร้อน​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่ แหล่งกำเนิด​ความ​ร้อน​ที่​ใช้​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอก เป็นต้น

ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่ รถยนต์​จะ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ที่​จำเป็น​สำหรับ​การ​รักษา​ความ​สะดวกสบาย​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​โดยอัตโนมัติ - ยกเว้นใน โหมด​การ​ขับขี่ PURE เมื่อ​ความ​สบาย​ของ​สภาพ​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​จะ​ถูก​ลด​ความสำคัญ​ลง​ไป เช่น AC และ​อุปกรณ์​ที่​ใช้​ไฟฟ้า​บางอย่าง​จะ​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

สภาพ​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ของ​รถยนต์สามารถ ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้าได้ ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทาง​ได้​ทั้ง​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​ร้อน​และเย็น

บันทึก

ระบบ​ปรับอากาศ (AC) สามารถ​ปิด​ได้ แต่​เพื่อให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​สภาพ​อากาศ​ที่​ดี​ที่สุด​ที่​เป็นไป​ได้​ใน​ห้อง​โดยสาร และ​เพื่อ​ป้องกัน​การ​เกิด​ฝ้า​บน​กระจก ควร​เปิด​ระบบ​ปรับ​อากาศ​ไว้เสมอ

สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​อยู่เสมอ

  • เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​ระบบ​ปรับ​อากาศ​ทำงาน​ได้​อย่าง​เหมาะสม​ที่สุด ควร​ปิด​กระจก​ประตู​และซันรูฟ*
  • ฟังก์ชัน​การ​เปิดทั้งหมด จะเปิด/ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อม​กัน และ​สามารถ​ใช้​ใน​กรณี​อย่างเช่น เมื่อ​ต้องการ​ระบาย​อากาศ​ภายใน​รถ​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน เป็นต้น
  • ขจัด​น้ำแข็ง​และ​หิมะ​ออก​จาก​ช่อง​อากาศ​เข้า​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ (ตะแกรง​ระหว่าง​ฝา​กระโปรง​หน้า​กับ​กระจก​บังลม)
  • เมื่อ​เดินเครื่อง​ที่​รอบ​เดินเบา​, ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า หรือ ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน น้ำ​จาก​การ​ควบแน่น​จาก​ระบบ​ปรับ​อากาศ​อาจ​หยด​ลง​ไป​ใต้รถ นี่​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ
  • เมื่อ​เครื่องยนต์​ต้องการ​กำลัง​สูงสุด เช่น สำหรับ​การ​เร่ง​ความเร็ว​เต็มที่ ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​หยุด​ทำงานชั่วคราว อุณหภูมิ​ใน​ห้อง​ผู้โดยสาร​อาจจะ​เพิ่มขึ้นชั่วคราว
  • ขจัด​ฝ้า​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กระจก​ใน​ขั้นต้น​โดยใช้ฟังก์ชัน​ที่​ไล่ฝ้า ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​เกิด​ฝ้า​โดย​เช็ด​กระจก​ด้วย​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​กระจกทั่วไป

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่