ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถยนต์​จะ​มี​การติดตั้ง ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบไฟฟ้า และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง

ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​หนาว​เย็น ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​การ​ทำ​ความร้อน ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ระบบ​ต้องการ​ความ​ร้อน​เพิ่มเติม และ​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ไม่จำเป็น

บันทึก

เมื่อ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ทำงาน อาจ​มี​ควัน​ไอ​เสีย​ออกมา​จาก​ซุ้ม​ล้อ​ด้านขวา ซึ่ง​เป็น​เรื่องปกติ

ถ้า​ท่าน​ไม่​ต้องการ​ให้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ของ​รถยนต์​เริ่ม​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า ให้สั่งงาน Indoor parking โปรดดู การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า - การ​จอด​รถ​ในอาคาร อย่างไร​ก็​ตาม การ​ทำ​เช่นนี้​จะ​ทำ​ให้​เวลา​ใน​การ​ทำ​ความ​ร้อน​นานขึ้น

ถ้า​อุณหภูมิ​ภายนอก​สูงกว่า 15 °C ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​ไม่​เริ่ม​ทำงาน​ในขณะ​ขับ​ขี่​หรือ​ใน​ระหว่าง​การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า ที่อุณหภูมิ –5 °C หรือ​ต่ำ​กว่า​นี้ เวลา​ใน​การ​ทำงาน​สูงสุด​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ใน​ระหว่าง​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้าคือ 50 นาที

ถ้า​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถัง​ต่ำ​เกินไป ระบบ​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เริ่ม​ทำงาน ซึ่ง​ส่งผล​ให้​ปริมาณ​ความ​ร้อน​ไม่เพียงพอ

บันทึก

เมื่อ​ขับ​ขี่​รถยนต์​ที่​อุณหภูมิ​ต่ำกว่า +15 °C ต้อง​แน่ใจ​ว่า มี​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เพียงพอ​ใน​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ของรถยนต์

คำเตือน

ห้าม​สั่งงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​บริเวณ​ที่​ไม่​มี​อากาศถ่ายเท เนื่องจาก​จะ​มี​ควัน​ไอ​เสียออกมา

การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ป้าย​เตือน​บน​ฝา​ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง

ป้าย​เตือน​บน​ฝา​ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง

คำเตือน

น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​กระเด็น​ออกมา​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​ลุก​ไหม้ได้ ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ก่อนที่​จะ​เริ่ม​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบ​ที่​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ว่า​ได้​ปิด​การ​ทำงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แล้ว สัญลักษณ์​การ​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อนทำงาน

การ​จอด​รถ​บนเนิน

ถ้า​ท่าน​จอด​รถ​บน​เนิน​เขา​หรือ​ทาง​ลาด​ชัน ให้​หัน​ด้านหน้า​รถ​ลง​เนิน เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​มี​การ​จ่าย​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ไป​ยัง​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง

แบตเตอรี่​สตาร์ต​และ​น้ำมันเชื้อเพลิง

ถ้า​แบตเตอรี่​สตาร์ต​มี​ประจุ​ไฟฟ้า​ไม่​เพียงพอ​หรือ​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต่ำ​เกินไป ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ และ​จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม ยืนยัน​การ​รับทราบ​ข้อความ​โดย​การ​กดปุ่ม OK บนคัน​สวิตช์​ไฟเลี้ยวหนึ่งครั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่