ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

10 ผลลัพธ์

การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้าจะ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​นาฬิกา​ของรถยนต์ เวลา​ใน​การ​ใช้​งาน​รถ​และ​อุ่น​เครื่อง​จะ​ถูก​ระบุ​โดย​ตัว​ตั้งเวลา