เงื่อนไขเบื้องต้น

การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า - การ​จอด​รถ​นอกอาคาร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ด้วยตัวเลือก Outdoor parking ทั้ง​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ไฟฟ้า​และ​ชุด​ทำงาน​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​ไม่​ทำงาน​ถ้า​อุณหภูมิ​ภายนอก​สูงกว่า 15 °C จะ​ทำงาน​ในระหว่าง การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

ด้วยตัวเลือก Outdoor parking ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ด้วย​เช่นกัน นอกเหนือจาก​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบไฟฟ้า

คำเตือน

ห้าม​สั่งงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​บริเวณ​ที่​ไม่​มี​อากาศถ่ายเท เนื่องจาก​จะ​มี​ควัน​ไอ​เสียออกมา

บันทึก

ท่าน​สามารถ​สตาร์ต​รถยนต์​และ​ขับ​รถ​ออกไป​ได้ แม้ว่า​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​กำลัง​ทำงานอยู่

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

ใช้​ปุ่ม​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไปที่ Preconditioning แล้วเลือก OK

ถ้า​ได้​ทำ​การ​ตั้งค่า Outdoor parking ไว้​แล้ว สัญลักษณ์​สำหรับ​ฟังก์ชั่น​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล ใน​กรณี​นี้ ให้​ดำเนินการ​ต่อ​จากข้อ 7

ถ้า​มี​การเลือก Indoor parkingสัญลักษณ์ดังกล่าว ใน​หน้า จะ​แสดงขึ้น. ใช้​ปุ่ม​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไป​ที่​สัญลักษณ์ แล้ว​เลือก​โดยใช้ OK

เลื่อน​ไป​ข้างหน้า​ใน​เมนู​ถัดไป​เพื่อ​ไปที่ Outdoor parking แล้ว​เลือก​โดยใช้ OK

กลับไป​ยัง​เมนู​โดยใช้ RESET

เลือก​ว่า​ต้องการ​ให้​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​และ​การ​ทำ​ความ​ร้อนพวงมาลัยการ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​และ​การ​ทำ​ความ​ร้อน​พวงมาลัย​จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​เสียบ​ปลั๊ก​รถยนต์​เข้า​กับ​วงจร​จ่าย​กำลังไฟฟ้า​หลักเท่านั้นทำงานหรือไม่ ใช้​ปุ่ม​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไปที่ แล้วเลือก OK

ใช้​ปุ่ม​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไปที่ Driver seat หรือ Passenger seat แล้ว​เลือก​โดย​ใช้ปุ่ม OK ถ้า​ต้องการ​ให้​ฟังก์ชั่น​เหล่านี้ทำงานการ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​และ​การ​ทำ​ความ​ร้อน​พวงมาลัย​จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​เสียบ​ปลั๊ก​รถยนต์​เข้า​กับ​วงจร​จ่าย​กำลังไฟฟ้า​หลักเท่านั้นใน​ระหว่าง​การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

ออก​จาก​เมนู​โดยใช้ RESET


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่