เงื่อนไขเบื้องต้น

การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า - การ​หยุด​ทำงานในทันที

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ของ​รถยนต​สามารถ​หยุด​ทำงาน​ได้​โดยตรง​จาก​จอแสดงผลข้อมูล

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

ใช้​ปุ่ม​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไปที่ Preconditioning แล้วเลือก OK

เลื่อน​ไป​ข้างหน้า​ใน​เมนู​ถัดไป​เพื่อ​ไปที่ Stop เพื่อ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า แล้ว​เลือก​โดยใช้ OK

ออก​จาก​เมนู​โดยใช้ RESET


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่