เงื่อนไขเบื้องต้น

กร​ปรับ​สภาพล่วงหน้า - ข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญลักษณ์​และ​ข้อความเกี่ยวกับการ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

เมื่อ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ได้รับ​การ​สั่ง​ให้​ทำงาน สัญลักษณ์​การ​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​จอ​แสดงข้อมูล

เมื่อ​สั่ง​ให้​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​ทำงาน สัญลักษณ์​ของ​ตัว​ตั้ง​เวลา​ที่​ทำงาน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล และ​เวลา​ที่ตั้ง​ไว้​จะ​แสดง​อยู่​ถัด​จาก​สัญลักษณ์นั้น

สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​ตัว​ตั้ง​เวลา​ที่​ทำงานอยู่

ตาราง​จะ​แสดง​สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​แสดง​จะ​ปรากฏขึ้น

สัญลักษณ์

จอแสดง

ความหมาย

Auto heater ON

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​เปิด และทำงาน

ตัว​ตั้ง​เวลา​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะ​จอด​จะ​ทำงาน​หลังจาก​ท่าน​ดึง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​จาก​สวิตช์​กุญแจ​และ​ออก​จาก​รถ เครื่องยนต์​และ​ห้อง​โดยสาร​จะ​ได้รับ​การ​อุ่น​ความ​ร้อน​นาน​ตาม​เวลา​ที่ตั้งไว้

Fuel operated heater stopped Battery saving mode

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​โดย​คำสั่ง​จาก​ชุด​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถยนต์ เพื่อให้​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ได้​ง่ายขึ้น

ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ต่ำเกินไป

Fuel operated heater stopped Low fuel level

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หยุดทำงาน

ไม่​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ได้​เนื่องจาก​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต่ำเกินไป - กรณี​นี้​ก็​เพื่อ​ช่วย​ให้​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​และ​ขับ​ขี่​ได้​เป็นระยะทาง ประมาณ 50 กม.

Fuel operated heater Service required

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หยุด​ทำงาน​ทั้งหมด​หรือบางส่วน

ถ้า​ข้อความ​ยังคง​แสดง​ค้าง​อยู่ โปรด​นำ​รถ​เข้า​ตรวจเช็ค​ที่ศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Preconditioning interrupted by power supply change

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​ไฟฟ้า​หรือ​ระบบ​ปรับ​อากาศ​หยุดทำงาน

การ​ส่งผ่าน​พลังงาน​ถูกขัดจังหวะ

Preconditioning stopped due to malfunction

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​ไฟฟ้า​หรือ​ระบบ​ปรับ​อากาศ​หยุดทำงาน

ให้​ไป​ที่ศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ

Preconditioning stopped Hybrid battery temperature high

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​ไฟฟ้า​หรือ​ระบบ​ปรับ​อากาศ​หยุดทำงาน

แบตเตอรี่​ไฮบริด​ร้อน​เกินไป ให้​รอ​จนกระทั่ง​อุณหภูมิ​กลับ​สู่​ระดับปกติ

ข้อความ​แสดง​จะ​ถูก​ลบ​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​ระยะ​หนึ่ง หรือ​หลังจาก​กดปุ่ม OK บน คัน​สวิตช์​ไฟแสดง หนึ่งครั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่