เงื่อนไขเบื้องต้น

ตัว​จับเวลา - การ​ตั้งค่า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สามารถ​เลือก​เวลา​ที่​แตกต่าง​กัน​สอง​เวลา​โดย​ใช้​ตัว​ตั้งเวลา เวลา​ใน​ที่นี้​จะ​หมายถึง​เวลา​ที่​จะ​มี​การ​ใช้​งาน​รถยนต์​และ​ทำ​การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

บันทึก

ถ้า​มี​การ​รี​เซ็ต​นาฬิกา​ของ​รถยนต์ การ​ตั้ง​โปรแกรม​เกี่ยวกับ​เวลา​ทั้งหมด​จะ​ถูกลบทิ้ง

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

ใช้ ปุ่มหมุน เลื่อน​ไปยัง Preconditioning และเลือก OK

เลือก​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว​โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน แล้ว​ยืนยันด้วย OK

กด OK เป็น​เวลา​สั้นๆ เพื่อ​เลื่อน​ไป​ยัง​การ​ตั้ง​ชั่วโมง​ที่​ติด​สว่างขึ้น

เลือก​เวลา​ที่​ต้องการ​โดย​ใช้​ปุ่มหมุน

กด OK เป็น​เวลา​สั้นๆ เพื่อ​เลื่อน​ไป​ยัง​การ​ตั้ง​นาที​ที่​ติด​สว่างขึ้น

เลือก​นาที​ที่​ต้องการ​โดย​ใช้​ปุ่มหมุน

กด OKกด OK อีก​ครั้ง​เพื่อ​สั่งงาน​ตัว​ตั้งเวลา เพื่อ​ยืนยัน​การ​ตั้งค่า

ย้อนกลับ​ภายใน​โครงสร้าง​เมนู​โดยใช้ RESET

เลือก​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ที่สอง (ต่อ​จากข้อ 2) หรือ​ออก​จาก​เมนู​โดยใช้ RESET


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่