เงื่อนไขเบื้องต้น

ตัว​จับเวลา - การเริ่ม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เวลา​ใน​การ​ใช้​งาน​รถ​และ​อุ่น​เครื่อง​จะ​ถูก​ระบุ​โดย​ตัว​ตั้งเวลา

เมื่อ​ตัว​จับ​เวลา​ทำงาน ชุด​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถยนต์​จะ​เลือก​ว่า​เมื่อใด​ควร​จะ​ทำ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ตาม​สภาพ​อากาศภายนอก

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

ใช้​ปุ่ม​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไปที่ Preconditioning แล้วเลือก OK

เลือก​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว​โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน แล้ว​สั่งงานด้วย OK

ออก​จาก​เมนู​โดยใช้ RESET

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​เริ่ม​ตัว​ตั้ง​เวลา​โดย​ใช้​แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call* ได้​อีกด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่