เงื่อนไขเบื้องต้น

ตัว​จับเวลา - ปิด​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ตัว​ตั้ง​เวลา​ที่​สั่งงาน​ไว้​สำหรับ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

ใช้​ปุ่ม​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไปที่ Preconditioning แล้วเลือก OK

ถ้า​ได้​ตั้ง​ค่าตัว​ตั้ง​เวลา​ไว้ สัญลักษณ์​นาฬิกา​จะ​แสดง​ขึ้น​ถัด​จาก​เวลา​ที่ตั้งไว้

เลือก​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว​โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน แล้ว​ยืนยันด้วย OK

ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ตั้ง​เวลา​โดย​การกด:

  • OK ค้าง​ไว้ หรือ
  • OK เป็น​เวลา​สั้นๆ เพื่อ​ไป​ต่อไป​ในเมนู จากนั้น​ให้​เลือก​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ตั้ง​เวลา แล้ว​ยืนยันด้วย OK

ออก​จาก​เมนู​โดยใช้ RESET

ตัว​จับ​เวลา​ที่​สั่งงาน​แล้ว​ใน​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า สามารถ ยกเลิก​การทำงาน ได้​ด้วยเช่นกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่