ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด

10 ผลลัพธ์

video

การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด

นอกจาก​มี​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เหมือนกับ​รถยนต์​โดยทั่วไป​แล้ว รถ​คัน​นี้​ยัง​ติดตั้ง​แบตเตอรี่ชนิด ลิเธียม​-ไอออน (แบตเตอรี่ไฮบริด) ที่​สามารถ​ชาร์จ​ไฟ​ได้​ไว้​อีกด้วย

สาย​ชาร์จ​พร้อม​ชุดควบคุม

สาย​ชาร์จ​ที่​มี​ชุด​ควบคุม​จะ​ใช้​เพื่อ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด ใช้​สาย​ชาร์จ​ที่​วอล​โว่​แนะนำ​ให้ใช้

กระแสไฟชาร์จ

กระแสไฟ​ชาร์จ​จะ​ถูก​นำไปใช้ในการ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด และ​การ​ปรับ​สภาพ​รถยนต์ล่วงหน้า สายชาร์จ ระหว่าง​รถยนต์​กับ​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จรถยนต์ 230 VAC สามารถ​ตั้ง​ค่า​ปริมาณกระแสไฟฟ้า (6-16 แอมแปร์) ได้​โดย​ใช้​ชุดควบคุม

สาย​ชาร์จ​พร้อม​ชุดควบคุม - ตัว​ตัด​วงจร​เนื่องจาก​ความ​ผิดปกติ​ของกราวด์

ชุด​ควบคุมสำหรับสายชาร์จจะ​มี​ตัว​ตัด​วงจร​เนื่องจาก​ความ​ผิดปกติ​ของ​กราวด์​รวมอยู่​ใน​ตัว ซึ่ง​ช่วย​ป้องกัน​รถยนต์​และ​ผู้ใช้​รถ​จาก​ไฟฟ้าช็อ​ตเนื่อง​จาก​ความ​ผิดปกติ​ของระบบ

สาย​ชาร์จ​พร้อม​ชุดควบคุม - การ​ตรวจสอบอุณหภูมิ

เพื่อให้การชาร์จ แบตเตอรี่​ไฮบริด​ของ​รถยนต์​เป็นไป​อย่าง​ปลอดภัย​ทุกครั้ง ชุดควบคุม จะ​มี​อุปกรณ์​ตรวจสอบ​แบบ​ติดตั้ง​ใน​ตัว​เพื่อ​ทำ​การ​ตรวจสอบ​กระแสไฟชาร์จ

การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด - การเตรียม

ก่อนที่จะเริ่ม การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด จะต้อง​ดำเนินการ​เตรียมการ​จำนวน​หนึ่งก่อน

สาย​ชาร์จ​พร้อม​ชุดควบคุม - ข้อความสถานะ

ในระหว่างการชาร์จ แบตเตอรี่​ไฮบริด​ของ​รถยนต์ จอแสดงผลบนชุดควบคุม ของ​สาย​ชาร์จ​จะ​แสดง​สถานะ​กระแสไฟฟ้า​ใน​ระหว่าง​ขั้นตอน​การ​ชาร์จ​และ​หลังจาก​การ​ชาร์จ​เสร็จสมบูรณ์

การ​เก็บ​เป็นเวลานาน - สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​ถึง​อยู่เสมอ

เพื่อ​ลด​การ​เสื่อมสภาพ​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ใน​ระหว่าง​การ​เก็บ​รถ​ไว้​เป็น​เวลานาน ขอ​แนะนำ​ให้​เก็บ​ที่​ระดับ​ประจุไฟฟ้า 25%