ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

10 ผลลัพธ์

การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด และ​การ​ปรับ​สภาพ​รถยนต์ล่วงหน้า สายชาร์จ ระหว่าง​รถยนต์​กับ​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จรถยนต์ 230 VAC สามารถ​ตั้ง​ค่า​ปริมาณกระแสไฟฟ้า (6-16 แอมแปร์) ได้​โดย​ใช้​ชุดควบคุม

สายชาร์จจะ​มี​ตัว​ตัด​วงจร​เนื่องจาก​ความ​ผิดปกติ​ของ​กราวด์​รวมอยู่​ใน​ตัว ซึ่ง​ช่วย​ป้องกัน​รถยนต์​และ​ผู้ใช้​รถ​จาก​ไฟฟ้าช็อ​ตเนื่อง​จาก​ความ​ผิดปกติ​ของระบบ

ชาร์จ แบตเตอรี่​ไฮบริด​ของ​รถยนต์​เป็นไป​อย่าง​ปลอดภัย​ทุกครั้ง ชุดควบคุม จะ​มี​อุปกรณ์​ตรวจสอบ​แบบ​ติดตั้ง​ใน​ตัว​เพื่อ​ทำ​การ​ตรวจสอบ​กระแสไฟชาร์จ

เริ่ม การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด จะต้อง​ดำเนินการ​เตรียมการ​จำนวน​หนึ่งก่อน

การชาร์จ แบตเตอรี่​ไฮบริด​ของ​รถยนต์ จอแสดงผลบนชุดควบคุม ของ​สาย​ชาร์จ​จะ​แสดง​สถานะ​กระแสไฟฟ้า​ใน​ระหว่าง​ขั้นตอน​การ​ชาร์จ​และ​หลังจาก​การ​ชาร์จ​เสร็จสมบูรณ์