ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

ระบบขับเคลื่อน

4 ผลลัพธ์

การ​ไหล​ของพลังงาน

หน้าจอ​ที่​แผง​คอนโซล​กลาง​จะ​แสดง​ภาพกราฟิก​ซึ่ง​บ่ง​บอก​ว่า​รถยนต์​กำลัง​ขับเคลื่อน​โดย​ใช้​เครื่องยนต์​หรือ​มอเตอร์ และ​ลักษณะ​การ​ไหล​ของ​พลังงาน​ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่​ไฮบริด​กำลัง​รับ​การ​ชาร์จ หรือ​กำลัง​จ่าย​พลังงาน​ให้แก่​มอเตอร์ไฟฟ้า

ระบบ​การ​ขับขี่ - สัญลักษณ์​และข้อความ

ใน​บาง​สถานการณ์ ระบบ​การ​ขับ​ขี่​จะ​แสดง​ข้อความ​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้ไว้

video

ระบบขับเคลื่อน - โหมด​การ​ขับขี่

ระบบ​ขับเคลื่อน​ของ​รถยนต์​จะ​ถูก​ใช้​ทั้ง​ใน​แบบ​ทำงาน​แยกกัน​หรือ​ทำงานร่วมกัน ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่ คนขับ​สามารถ​เลือก​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ต่างๆ ได้ และ​ไม่​ว่า​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​เลือก​จะ​เป็น​อย่างไร ระบบ​ควบคุม​จะ​ตรวจสอบ​ความสามารถ​ใน​การ​ขับขี่​, ลักษณะ​การ​ขับขี่​, ผลกระทบ​ต่อ​สิ่งแวดล้อม และ​การ​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อ​รักษา​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​ที่​ดี​ที่สุด​ซึ่ง​สัมพันธ์​กับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่เลือก

ระบบขับเคลื่อน

V60 Plug-in Hybrid นี้​มี​ระบบ​ที่​เรียกว่า​ระบบ​ไฮบริด​แบบ​ขนาน ซึ่ง​หมายความ​ว่า​มี​ระบบ​ขับเคลื่อน​สอง​ระบบ นั่น​คือ​มอเตอร์​ไฟฟ้า​และ​เครื่องยนต์ดีเซล ระบบ​ขับเคลื่อน​สอง​ระบบ​นี้​สามารถ​ทำงาน​แยกกัน​หรือ​ทำงาน​ร่วมกัน​ก็​ได้ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​คนขับ​เลือก​และ​พลังงาน​ไฟฟ้า​ที่​มีอยู่