ระบบขับเคลื่อน

ระบบ​การ​ขับขี่ - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​บาง​สถานการณ์ ระบบ​การ​ขับ​ขี่​จะ​แสดง​ข้อความ​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้ไว้

สัญลักษณ์​นี้​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ร่วมกับ​ข้อความ​และ​เสียง​เตือน ถ้า​คนขับ​ที่​ไม่ได้​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​เปิด​ประตู​คนขับ​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ดีเซล​หรือ​มอเตอร์​ไฟฟ้า​กำลัง​ทำงานอยู่

กรณี​เดียวกัน​นี้​จะ​เกิดขึ้น​ด้วย​ถ้า​คนขับ​ที่​ไม่ได้​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ในขณะ​ที่​ประตู​คนขับ​เปิดอยู่

ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​ของข้อความ​, ความหมาย และ​คำแนะนำ​สำหรับ​การดำเนินการ:

ข้อความ

ความหมาย

การแก้ไข

PURE not available due to low hybrid system temperature

อุณหภูมิ​ของ​ส่วนประกอบ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ชิ้น​ใน​ระบบ​ขับเคลื่อน​ไม่​ถึง​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ที่ถูกต้อง

ขับ​ขี่​ในโหมด HYBRID จนกระทั่ง​ข้อความเปลี่ยนเป็น PURE available - จากนั้น​ให้​กดปุ่ม PURE

PURE not available due to temporary hybrid system limitations

การ​จำกัด​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ชั่วคราว เช่น เนื่องจาก​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ไม่ถูกต้อง

ขับ​ขี่​ในโหมด HYBRID จนกระทั่ง​ข้อความเปลี่ยนเป็น PURE available - จากนั้น​ให้​กดปุ่ม PURE

PURE not available due to low battery charge

ระดับ​พลังงาน​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ต่ำเกินไป

ขับ​ขี่​ในโหมด SAVE จนกระทั่ง​ข้อความเปลี่ยนเป็น PURE available หรือ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ด้วย​สาย​ชาร์จ​และแรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์​กระแสสลับ จากนั้น​ให้​กดปุ่ม PURE

PURE not available when gear lever in manual position

คัน​เกียร์​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​การ​ทำงาน​แบบ​เกียร์ธรรมดา "+/-"

เลื่อน​คัน​เกียร์​ไป​ทางด้านข้าง​เพื่อ​ไป​ยัง​โหมด​อัตโนมัติ แล้ว​กดปุ่ม PURE

PURE available

โหมด PURE พร้อม​ใช้​งาน​อีก​ครั้ง​หลังจาก​การ​จำกัด​การ​ทำงาน​ก่อน​หน้านี้

POWER not available due to temporary hybrid system limitations

การ​จำกัด​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ชั่วคราว เช่น เนื่องจาก​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ไม่ถูกต้อง

SAVE not available due to temporary hybrid system limitations

การ​จำกัด​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ชั่วคราว เช่น เนื่องจาก​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ไม่ถูกต้อง

AWD not available due to temporary hybrid system limitations

การ​จำกัด​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ชั่วคราว เช่น เนื่องจาก​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ไม่ถูกต้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่