ระบบขับเคลื่อน

ระบบขับเคลื่อน - โหมด​การ​ขับขี่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ขับเคลื่อน​ของ​รถยนต์​จะ​ถูก​ใช้​ทั้ง​ใน​แบบ​ทำงาน​แยกกัน​หรือ​ทำงานร่วมกัน ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่ คนขับ​สามารถ​เลือก​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ต่างๆ ได้ และ​ไม่​ว่า​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​เลือก​จะ​เป็น​อย่างไร ระบบ​ควบคุม​จะ​ตรวจสอบ​ความสามารถ​ใน​การ​ขับขี่​, ลักษณะ​การ​ขับขี่​, ผลกระทบ​ต่อ​สิ่งแวดล้อม และ​การ​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อ​รักษา​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​ที่​ดี​ที่สุด​ซึ่ง​สัมพันธ์​กับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่เลือก

Video thumbnail

ถ้า​ไม่​สามารถ​สั่งงาน​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ได้ จะ​มี​ข้อความ​อธิบาย​สาเหตุ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

บันทึก

คนขับ​ไม่​สามารถ​ตั้ง​ค่า​โหมด​การ​ขับขี่ "ผิด​" ได้ ใน​กรณี​ที่​พารามิเตอร์​ไม่​ครบ​สมบูรณ์ ระบบ​จะ​เลือก​โหมด​การ​ขับ​ขี่​อื่น​หรือ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​เหมาะสม​มากกว่าแทน

ระบบ​ควบคุม​สำหรับ​โหมด​การ​ขับขี่

ระบบ​ควบคุม​สำหรับ​โหมด​การ​ขับขี่

คำเตือน

 • ห้าม​จอด​รถยนต์​ทิ้ง​ไว้​ใน​บริเวณ​ที่​ไม่​มี​การ​ถ่ายเท​ในขณะ​ที่​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ทำงาน​อยู่​และ​ดับ​เครื่องยนต์​ดีเซล เมื่อ​ระดับ​พลังงาน​ใน​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ต่ำ เครื่องยนต์​จะ​สตาร์ต​โดย​อัตโนมัติ และ​ควัน​ไอ​เสีย​อาจจะ​ก่อให้เกิด​อันตราย​ต่อ​คน​และ​สัตว์​เลี้ยง​ถึง​แก่​ชีวิตได้

PURE

ตัวเลือก​นี้​จะ​ควบคุม​การ​ทำงาน​แบบ​ไฟฟ้า​รวมทั้ง​ความ​สิ้นเปลือง​ใน​การ​ใช้​พลังงาน​ให้​ต่ำ และ​ช่วย​คนขับ​ให้​สามารถ​ขับ​รถ​ด้วย​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ได้​ไกลที่สุด

เนื่องจาก​ระยะทาง​ใน​การ​ทำงาน​แบบ​ไฟฟ้า​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ใช้​พลังงาน​โดยรวม​ของ​รถยนต์ จึง​ต้อง​ลด​การ​ใช้​พลังงาน​สำหรับ​การ​ทำงาน​ต่างๆ ที่​ทำ​ให้​ระยะทาง​สั้น​ลง เช่น ระบบ​ปรับ​อากาศ​และ​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​แบบ​ได​นามิก ดังนั้น​เพื่อให้​ได้​ระยะ​ทางไกล​ที่สุด​ที่​เป็นไป​ได้ จึง​ต้องปิด ระบบ​ปรับอากาศ อย่างไร​ก็​ตาม ถ้า​จำเป็น​สามารถ​สั่งงาน​ระบบ​ปรับ​อากาศ​ได้​โดย​ใช้ปุ่ม AC

บันทึก

ใน​กรณี​ที่​มี​ฝ้า ให้กด AC, AUTO หรือ​ปุ่ม​ไล่ฝ้า

หมายเหตุ

โหมด​การ​ขับ​ขี่​นี้​สามารถ​เลือก​ได้​เมื่อ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​มี​ระดับ​พลังงาน​สูง​พอเท่านั้น

ใน​บาง​กรณี เครื่องยนต์​ดีเซล​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ถึงแม้ว่า​จะ​เลือกโหมด PURE ไว้​ก็​ตาม เช่น:

 • ถ้า​ความเร็ว​สูงกว่า 125 กม./ชม.
 • ถ้า​คนขับ​ต้องการ​กำลัง​ขับเคลื่อน​ที่มาก​เกิน​กว่า​ที่​ตัว​ขับเคลื่อน​ด้วย​ไฟฟ้า​จะ​สามารถ​จ่ายได้
 • ถ้า​ระดับ​พลังงาน​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ต่ำ​เกินไป​และ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​การชาร์จ
 • ใน​กรณี​ที่​มี​การ​จำกัด​การ​ทำงาน​ของระบบ/ส่วนประกอบ เช่น เนื่องจาก​อุณหภูมิ​ภายนอก​ต่ำ เป็น​ต้น โปรดดู การ​ไหล​ของพลังงาน

HYBRID

ตัวเลือก​นี้​เป็น​โหมด​เริ่ม​การ​กำหนดค่า​ล่วงหน้า​ของรถยนต์ ระบบ​ควบคุม​จะ​ใช้​ทั้ง​มอเตอร์​ไฟฟ้า​และ​เครื่องยนต์ดีเซล (แยก​ทำงาน​หรือ​ทำงานร่วมกัน) และ​จะ​นำสมรรถนะ​, ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​ความ​สบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​มา​คำนวณ​เพื่อให้​ได้​การ​ใช้​งาน​ที่​ดีที่สุด

ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​ขี่​โดย​ใช้​มอเตอร์​ไฟฟ้า​เพียง​อย่าง​เดียว​ใน​โหมด​การ​ขับขี่ HYBRID จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​พลังงาน​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด และ​ปัจจัย​อื่นๆ เช่น ความ​ต้องการ​การ​ทำ​ความร้อน/ความ​เย็น​ใน​ห้อง​โดยสาร เป็นต้น ที่​ระดับ​พลังงาน​สูง ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​ขี่​โดย​ใช้​ระบบ​ไฟฟ้า​เพียง​อย่าง​เดียว​จะ​เหมือนกับโหมด PURE นั่น​คือ รถยนต์​ทำงาน​เหมือนกับ​รถไฟฟ้า​คันหนึ่ง (มี​เอาต์พุต​กำลังไฟฟ้าสูง)

ที่​ระดับ​พลังงานต่ำ (แบตเตอรี่​ไฮบริด​ใกล้หมด) และ​ใน​ขณะเดียวกัน​ต้อง​รักษา​ระดับ​พลังงาน​ของ​แบตเตอรี่​ไว้ จะ​ทำ​ให้​เครื่องยนต์​ดีเซล​เริ่มต้น​ทำงาน​บ่อยครั้งขึ้น

การ​เรียก​คืน​การ​ทำงาน​เพื่อให้​ทำงาน​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​อย่าง​เดียว​ในโหมด HYBRID:

 • ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​จาก​ซอคเก็ต 230 โวลต์​กระแสสลับ​โดย​ใช้​สายชาร์จ (ดู กระแสไฟชาร์จ) หรือ​ใช้ฟังก์ชัน SAVE

หมายเหตุ

 • เครื่องยนต์​ดีเซล​อาจ​เริ่ม​ทำงาน​ในขณะ​ที่​ระดับ​พลังงาน​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​สูง​ได้​เช่นกัน เช่น เพื่อ​เพิ่ม​หรือ​ลด​อุณหภูมิ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร เป็นต้น

POWER

ตัวเลือก​นี้​จะ​ตั้ง​ค่า​รถยนต์​ใน​โหมด​ที่​ให้​ประสิทธิภาพ​และ​การ​ตอบสนอง​ที่​ดี​ที่สุด โดย​ทั้ง​มอเตอร์​ไฟฟ้า​และ​เครื่องยนต์​ดีเซล​จะ​ถูก​สั่ง​ให้​ทำงานตลอดเวลา ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของ​รถยนต์​เป็น​แบบ​สปอร์ต​มาก​ขึ้น และ​ตอบสนอง​ต่อ​อัตรา​เร่ง​เร็วขึ้น

ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​แบบ​แอก​ทีฟ จะ​ให้​ความสำคัญ​กับ​การ​ใช้​เกียร์​ต่ำ ซึ่ง​นำไปสู่​การ​เปลี่ยน​เกียร์​สูง​ที่​ช้าลง

หมายเหตุ

 • เครื่องยนต์​ดีเซล​ทำงาน​อย่างต่อเนื่อง
 • รถยนต์​จะ​ถูก​ขับเคลื่อน​ทั้ง​ล้อ​หน้า​และ​ล้อหลัง
 • โหมด​การ​ขับ​ขี่​นี้​จะ​ส่งผล​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่เพิ่มขึ้น

AWD

โหมด​นี้​จะ​สั่งงาน​การ​ขับเคลื่อน​สี่​ล้อ ซึ่ง​ช่วย​ให้​การ​ทรง​ตัว​และ​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ของ​รถยนต์​ดีขึ้น โหมด​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​สำหรับ​ความเร็ว​ต่ำ​บน​ผิว​ถนน​ที่​ลื่น​เป็น​หลัก แต่​การ​ขับเคลื่อน​ทุก​ล้อ​ก็​ช่วย​ให้​เสถียรภาพ​ที่​ความเร็ว​สูง​ดี​ขึ้นด้วย

หมายเหตุ

 • เครื่องยนต์​ดีเซล​ทำงาน​อย่างต่อเนื่อง
 • โหมด​การ​ขับ​ขี่​นี้​จะ​ส่งผล​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่เพิ่มขึ้น

SAVE

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​เริ่ม​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด และ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ระดับ​พลังงาน​ของ​แบตเตอรี่​ไม่​ลดลง​จน​ต่ำ​กว่า​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​ขับ​ขี่​ด้วย​ไฟฟ้า​ได้​เป็นระยะทางประมาณ 20 กม. ความคิด​นี้​สามารถ​ช่วย​ใน​การ​ประหยัด​พลังงาน​ไว้​ภายหลัง เมื่อ​การ​ทำงาน​แบบ​ไฟฟ้า​มี​ความ​เหมาะสม​มากกว่า เช่น ใน​การ​ขับ​ขี่​ในเมือง

ถ้า​ระดับ​พลังงาน​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ต่ำลง​เมื่อ​กดปุ่ม SAVE ขั้น​แรก​เครื่องยนต์​ดีเซล​จะ​เริ่ม​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ด้วย​การ​ทำงาน​แบบ​ไฟฟ้าได้ ประมาณ 20 กม.

การ​ขับเคลื่อน​ด้วย​มอเตอร์ไฟฟ้า ที่​ความเร็ว​ต่ำ​จะ​ช่วย​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ได้​มากกว่า​ที่​ความเร็วสูง ด้วย​เหตุ​นี้ จึง​ควรเลือก SAVE เมื่อ​ระดับ​พลังงาน​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​สูง และ​การ​เดินทาง​ที่​วางแผน​ไว้​ควร​เริ่ม​ด้วย​การ​ขับ​ขี่​ทางไกล​ด้วย​ความเร็วสูง (เช่น บน​ทางด่วน) และ​จบ​ลง​ด้วย​การ​ขับ​ขี่​ด้วย​ความเร็ว​ต่ำ​ซึ่ง​จำเป็นต้อง​ใช้​การ​ทำงาน​ด้วยไฟฟ้า

การ​กดปุ่ม SAVE เมื่อ​ระดับ​พลังงาน​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ประมาณ​เท่ากับ​หรือ​มากกว่า​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​ขับ​ขี่​ด้วย​ไฟฟ้า​ได้​เป็นระยะทางประมาณ 20 กม. จะ​เป็น​การ​รักษา​ระดับ​พลังงาน​ใน​ปัจจุบัน​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริดไว้

การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​จะ​ถูก​สั่ง​ให้​ทำงาน​เป็น​การ​ชั่วคราว​ใน​เบื้องหลัง​โดย​ไม่​ขึ้นกับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่เลือก (คล้าย​กับฟังก์ชัน SAVE) จากนั้น​การ​รี​เจน​เนอเรชัน DPF โดย​อัตโนมัติ​จะทำงาน

หมายเหตุ

 • โหมด​การ​ขับ​ขี่​นี้​จะ​ส่งผล​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่เพิ่มขึ้น
 • หลังจาก​ที่​เครื่องยนต์​ดีเซล​ได้​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริดจนถึงระดับ SAVE แล้ว ระบบ​ควบคุม​จะ​หยุด​การ​ทำงาน​หรือ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ดีเซล​ใน​ลักษณะ​เดียวกับ​เมื่อ​ระดับ​พลังงาน​ต่ำ​ในโหมด HYBRID

โหมด​การ​ขับ​ขี่ใน MY CAR

ระบบเมนู ของ​รถยนต์​จะ​มี​คำอธิบาย​สั้นๆ เกี่ยวกับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​โหมด​ต่างๆ ของรถยนต์

ไปยัง MY CARHYBRIDDriving modes

เลือกระหว่าง PURE, HYBRID, POWER, AWD และ SAVE และ​ยืนยัน​โดยกด OK

การทำงาน Start/Stop

ระบบ​ควบคุม​จะ​กำหนด​ว่า​เมื่อใด​ที่​เครื่องยนต์​ดีเซล​จะ​หยุด​การ​ทำงาน​และ​เมื่อใด​จะ​ปิด​การ​ทำงาน รวมทั้ง​กำหนด​ว่า​เป็น​เวลานาน​เท่าไร​ด้วยเช่นกัน ซึ่ง​จะ​เหมือนกับ​การทำงาน Start/Stop ใน​รถยนต์​ทั่วไป​ที่​ใช้​เครื่องยนต์​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง

สถิติ​ของ​ระยะเดินทาง

รถยนต์​จะบันทึก สถิติการ​ใช้​พลังงานไฟฟ้า/ดีเซล​ซึ่ง​เกี่ยวข้อง​กับ​ระยะทาง​ที่​ได้​เดินทาง​ไปแล้ว

นอกเหนือจาก​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​แล้ว ยัง​สามารถ​เข้าถึง​สถิติ​ของ​ระยะ​เดินทาง​ได้​ผ่าน​ทาง​ระบบเมนู MY CAR

 • ไปยัง MY CARTrip statistics และ​ยืนยัน​โดยกด OK

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่