ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระบบไฮบริด

11 ผลลัพธ์

video

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล - ภาพรวม

จอแสดงผล​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ รวมถึง​ข้อความต่างๆ

การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด

นอกจาก​มี​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เหมือนกับ​รถยนต์​โดยทั่วไป​แล้ว รถ​คัน​นี้​ยัง​ติดตั้ง​แบตเตอรี่ชนิด ลิเธียม​-ไอออน (แบตเตอรี่ไฮบริด) ที่​สามารถ​ชาร์จ​ไฟ​ได้​ไว้​อีกด้วย

สาย​ชาร์จ​พร้อม​ชุดควบคุม

สาย​ชาร์จ​ที่​มี​ชุด​ควบคุม​จะ​ใช้​เพื่อ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด ใช้​สาย​ชาร์จ​ที่​วอล​โว่​แนะนำ​ให้ใช้

กระแสไฟชาร์จ

กระแสไฟ​ชาร์จ​จะ​ถูก​นำไปใช้ในการ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด และ​การ​ปรับ​สภาพ​รถยนต์ล่วงหน้า สายชาร์จ ระหว่าง​รถยนต์​กับ​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จรถยนต์ 230 VAC สามารถ​ตั้ง​ค่า​ปริมาณกระแสไฟฟ้า (6-16 แอมแปร์) ได้​โดย​ใช้​ชุดควบคุม

ระบบขับเคลื่อน

V60 Plug-in Hybrid นี้​มี​ระบบ​ที่​เรียกว่า​ระบบ​ไฮบริด​แบบ​ขนาน ซึ่ง​หมายความ​ว่า​มี​ระบบ​ขับเคลื่อน​สอง​ระบบ นั่น​คือ​มอเตอร์​ไฟฟ้า​และ​เครื่องยนต์ดีเซล ระบบ​ขับเคลื่อน​สอง​ระบบ​นี้​สามารถ​ทำงาน​แยกกัน​หรือ​ทำงาน​ร่วมกัน​ก็​ได้ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​คนขับ​เลือก​และ​พลังงาน​ไฟฟ้า​ที่​มีอยู่

Plug-in Hybrid - ภาพรวม

ภาพรวม​ของ​ฟังก์ชันเฉพาะ V60 PLUG-IN HYBRID

Plug-in Hybrid - คำแนะนำ

การ​ขับ​ขี่​รถยนต์​จะ​เหมือนกับ​รถยนต์​ทั่วไป​ทุกประการ โดย​ส่วน​ใหญ่​แล้ว มอเตอร์​ไฟฟ้า​จะ​ขับเคลื่อน​รถยนต์​ที่​ความเร็ว​ต่ำ ส่วน​เครื่องยนต์​ดีเซล​จะ​ขับ​เคลื่อนที่​ความเร็ว​สูงขึ้น รวมถึง​เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​แบบ​ฉับ​ไวด้วย

การ​เก็บ​เป็นเวลานาน - สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​ถึง​อยู่เสมอ

เพื่อ​ลด​การ​เสื่อมสภาพ​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ใน​ระหว่าง​การ​เก็บ​รถ​ไว้​เป็น​เวลานาน ขอ​แนะนำ​ให้​เก็บ​ที่​ระดับ​ประจุไฟฟ้า 25%

การ​วางแผน​ใน​การ​ขับ​ขี่​ของท่าน

สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​การ​วางแผน​อย่าง​รอบคอบ​ในขณะ​ขับ​ขี่​ใน​โหมด​ใช้​ไฟฟ้า เพื่อให้​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​เป็น​ระยะทาง​ที่​ไกล​ที่สุด​เท่าที่​จะ​สามารถ​ทำได้

video

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

ท่าน​สามารถ​ปรับ​สภาพ​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ของ​รถยนต์​ล่วงหน้า​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทาง​ได้​ทั้ง​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​ร้อน​และเย็น

ระยะ​เดินทาง​ด้วย​ระบบไฟฟ้า

ระยะ​เดินทาง​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ปัจจัย​หลาย​อย่าง เช่น จำนวน​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​ที่​เปิด​ทำงาน​อยู่ เป็นต้น