ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระบบไฮบริด

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล - ภาพรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จอแสดงผล​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ รวมถึง​ข้อความต่างๆ

แผง​หน้าปัด​จะ​แสดง​ข้อมูล​ตามที่​ได้​เลือก​ไว้ โปรดดู

แผง​หน้าปัด​จะ​แสดง​ข้อมูล​ตามที่​ได้​เลือก​ไว้ โปรดดู การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

เกจ​วัด​แบตเตอรี่ไฮบริด
ระดับ​พลังงาน​ในปัจจุบัน
โหมด​การ​ขับ​ขี่​แบบ​แอคทีฟ
สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เครื่องยนต์​ดีเซลทำงาน
Hybrid guide (Driver Support Power Meter) แสดง​กำลัง​ขับ​เคลื่อนที่​คนขับ​ต้องการ​ในขณะ​นั้นๆ และ​กำลัง​ของ​มอเตอร์​ไฟฟ้า​ที่​มี​อยู่ ซึ่ง​นั่น​คือ​ขีดจำกัด​สำหรับ​การสตาร์ต/ดับ​เครื่องยนต์​ดีเซล สำหรับ​ข้อมูลเพิ่มเติม Eco guide & Hybrid guide

การ​นำ​พลังงาน​กลับมาใช้

เมื่อ​มอเตอร์​ไฟฟ้า​สร้าง​กำลัง​ไฟ​สำหรับ​แบตเตอรี่​ไฮบริด จะ​มี​ฟองอากาศ​แสดง​ขึ้น​ใน​เกจ​วัด​แบตเตอรี่​ไฮบริด โปรดดู เบรกเท้า

จอ​แสดงข้อมูล

จอ​แสดงข้อมูล

จอ​แสดงข้อมูล

จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ เช่น ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ และ​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง รวมถึง​ข้อความต่างๆ ข้อมูล​จะ​แสดง​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​และข้อความ คำอธิบาย​เพิ่มเติม​มี​อยู่​ใต้​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ที่​ใช้​จอแสดงผลนี้

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง

Video thumbnail

ท่าน​สามารถ​เลือกธีม​อื่นๆ สำหรับ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมได้ ธีม​ที่​สามารถ​เลือก​ได้ ได้แก่ "Hybrid", "Elegance", "Eco" และ "Performance"

เมื่อ​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ จะ​สามารถ​เลือกธีม​ได้​เพียงธีม​เดียวเท่านั้น

ใน​การ​เลือกธีม ให้​กดปุ่ม OK ที่​สวิตช์​โยก​ด้านซ้าย แล้ว​เลือก​ตัวเลือกเมนู Themes โดย​การ​หมุน​ปุ่ม​หมุน​บน​คันสวิตช์ กดปุ่ม OK หมุน​ปุ่ม​หมุน​เพื่อ​เลือกธีม และ​ยืนยัน​การ​เลือก​โดย​การ​กดปุ่ม OK

ใน​บาง​รุ่น ลักษณะ​ที่​ปรากฏ​ของ​หน้าจอ​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​เป็นไป​ตามธีม​ที่​เลือก​ไว้​สำหรับ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ตั้ง​โหมด​ความ​คมชัด​และ​โหมด​สี​สำหรับ​มาตร​วัด​โดย​ใช้​สวิตช์​โยก​ด้านซ้าย​ได้​อีกด้วย

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​จัดการ​เมนู โปรด​ดูที่ การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ตัว​เลือกธีม​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​โหมด​ความ​คมชัด​และ​โหมด​สี​จะ​สามารถ​บันทึก​ไว้​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แต่​ละ​ชุด​ใน​หน่วยความจำ​กุญแจรถ* ได้ ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​กำหนดค่า​ส่วนบุคคล

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม "Hybrid"

เกจ​วัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง เมื่อ​ตัว​แสดงผล​ลด​ระดับ​ลง​ไป​ถึง​เครื่องหมาย​สี​ขาว​เพียง​ขีดเดียว

เมื่อข้อความ "Distance to empty fuel tank:" ใน​จอแสดงผล​เริ่มแสดง "----" เครื่องหมาย​จะ​กลายเป็น​สีแดง

สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​สี​เหลือง​สำหรับ​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถัง​ต่ำ​จะ​ติด​สว่างขึ้น โปรดดู คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - ข้อมูลเสริม และ การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย
เกจ​วัด​แบตเตอรี่ไฮบริด
มาตร​วัดความเร็ว
Hybrid guide นอกจากนี้ โปรดดู Eco guide & Hybrid guide
ไฟ​แสดง​ตำแหน่งเกียร์ นอกจากนี้ โปรดดู ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Geartronic
เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม "Elegance"

มาตร​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อ​ตัว​แสดงผล​ลด​ระดับ​ลง​ไป​ถึง​เครื่องหมาย​สี​ขาว​เพียง​ขีดเดียว

เมื่อข้อความ "Distance to empty fuel tank:" ใน​จอแสดงผล​เริ่มแสดง "----" เครื่องหมาย​จะ​กลายเป็น​สีแดง

สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​สี​เหลือง​สำหรับ​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถัง​ต่ำ​จะ​ติด​สว่างขึ้น โปรดดู คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - ข้อมูลเสริม และ การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย
ไม่​มี​การทำงาน
มาตร​วัดความเร็ว
ไม่​มี​การทำงาน
ไฟ​แสดง​ตำแหน่งเกียร์ นอกจากนี้ โปรดดู ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Geartronic
เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม "Eco"

มาตร​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อ​ตัว​แสดงผล​ลด​ระดับ​ลง​ไป​ถึง​เครื่องหมาย​สี​ขาว​เพียง​ขีดเดียว

เมื่อข้อความ "Distance to empty fuel tank:" ใน​จอแสดงผล​เริ่มแสดง "----" เครื่องหมาย​จะ​กลายเป็น​สีแดง

สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​สี​เหลือง​สำหรับ​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถัง​ต่ำ​จะ​ติด​สว่างขึ้น โปรดดู คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - ข้อมูลเสริม และ การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย
Eco guide นอกจากนี้ โปรดดู Eco guide & Hybrid guide
มาตร​วัดความเร็ว
Hybrid guide นอกจากนี้ โปรดดู Eco guide & Hybrid guide
ไฟ​แสดง​ตำแหน่งเกียร์ นอกจากนี้ โปรดดู ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Geartronic
เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม

เกจ​วัด​และ​ไฟแสดง​, ธีม "Performance"

มาตร​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อ​ตัว​แสดงผล​ลด​ระดับ​ลง​ไป​ถึง​เครื่องหมาย​สี​ขาว​เพียง​ขีดเดียว

เมื่อข้อความ "Distance to empty fuel tank:" ใน​จอแสดงผล​เริ่มแสดง "----" เครื่องหมาย​จะ​กลายเป็น​สีแดง

สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​สี​เหลือง​สำหรับ​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถัง​ต่ำ​จะ​ติด​สว่างขึ้น โปรดดู คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - ข้อมูลเสริม และ การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย
เกจ E-boost แสดง​การ​ใช้​งาน​มอเตอร์ไฟฟ้า​, การ​เสริม​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์​ดีเซล และ​การ​เบรก​โดยเครื่องยนต์

การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์​โดย​ใช้​มอเตอร์​ไฟฟ้า​จะ​เป็น​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ไป​พร้อม​กัน​ด้วย โปรดดู เบรกเท้า

โดย​ใช้​มอเตอร์ไฟฟ้า
มาตร​วัดความเร็ว
มาตร​วัด​รอบเครื่องยนต์ มาตร​วัด​นี้​จะ​แสดง​ความเร็ว​รอบ​เครื่องยนต์​ใน​หน่วย​พัน​รอบ​ต่อนาที (rpm)
Hybrid guide นอกจากนี้ โปรดดู Eco guide & Hybrid guide
ไฟ​แสดง​ตำแหน่งเกียร์ นอกจากนี้ โปรดดู ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Geartronic

สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน

สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน

สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน

สัญลักษณ์แสดง
สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน
สัญลักษณ์เตือน

การ​ตรวจสอบ​การทำงาน

นอกเหนือจาก​สัญลักษณ์​ที่​ตรง​กลาง​ของ​จอ​แสดง​ข้อมูล​แล้ว ไฟ​แสดง​และ​สัญลักษณ์​เตือน​ทั้งหมด​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II หรือ​เมื่อ​สตาร์ตเครื่องยนต์ เมื่อ​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ติด​แล้ว สัญลักษณ์​ทั้งหมด​ควร​จะ​ดับ​ลง ยกเว้น​สัญลักษณ์​เบรก​จอด ซึ่ง​จะ​ดับ​ลง​เมื่อ​ปลด​เบรก​จอด​แล้วเท่านั้น

ถ้า​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ไม่​ติด หรือ​เมื่อ​มี​การ​ตรวจสอบ​การ​ทำงาน​ที่​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II สัญลักษณ์​ทั้งหมด​จะ​ดับ​ลง​ภายใน​สอง​ถึง​สาม​วินาที ยกเว้น​สัญลักษณ์​สำหรับ​ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบ​ไอ​เสีย​ของรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่