ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระบบไฮบริด

การ​เก็บ​เป็นเวลานาน - สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​ถึง​อยู่เสมอ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อ​ลด​การ​เสื่อมสภาพ​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ใน​ระหว่าง​การ​เก็บ​รถ​ไว้​เป็น​เวลานาน ขอ​แนะนำ​ให้​เก็บ​ที่​ระดับ​ประจุไฟฟ้า 25%

ดำเนินการต่อไปนี้:

  1. เลือกธีม "Hybrid" สำหรับ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของ​เมนู โปรด​ดูที่ แผง​หน้าปัด​แบบรวม
  2. ถ้า​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​สูง​กว่า​ค่า​นี้ ให้​ขับ​ขี่​รถยนต์​จนกระทั่ง​มี​ประจุ​ไฟฟ้า​เหลืออยู่ประมาณ 25% ถ้า​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้าต่ำ - กดปุ่ม POWER และ​ขับ​ขี่​รถยนต์​จนกระทั่ง​มี​ประจุ​ไฟฟ้าประมาณ 25% สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่ โปรด​ดูที่ ระบบขับเคลื่อน - โหมด​การ​ขับขี่
  3. ถ้า​ได้​เก็บ​รถ​ไว้​แล้ว​เป็น​เวลานานกว่า 6 เดือน และ​ตั้งใจ​ที่​จะ​เก็บ​ต่อไป ให้​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ใน​โหมด​การ​ขับขี่ POWER แล้ว​ให้​เครื่องยนต์​ทำงาน​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 10 นาที จนกระทั่ง​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​อยู่​ที่ประมาณ 25% อีกครั้ง (แนะนำ)

ถ้า​รถ​ถูกล็​อก​ไว้​และ​ไม่​สามารถ​สั่ง​ให้​ทำงาน​ได้ และ​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ต่ำกว่า 25% อย่าง​มาก ให้​ชาร์จ​แบตเตอรี่​เป็น​เวลาประมาณ 45 นาที ที่​ระดับ​ต่ำสุด โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​ประจุไฟฟ้า ตรวจสอบ​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ที่​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมอยู่​ตลอดเวลา ดูที่ การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด - การเริ่มต้น

สำหรับ​การ​ดูแล​แบตเตอรี่​สตาร์ต​เมื่อ​ต้อง​เก็บ​ไว้​เป็น​เวลานาน โปรด​ดูที่ แบตเตอรี่สตาร์ต - ทั่วไป

บันทึก

เลือก​ตำแหน่ง​ที่​เย็น​ที่สุด​ที่​เป็นได้​สำหรับ​รถ เพื่อ​ลด​การ​เสื่อม​อายุ​ของ​แบตเตอรี่​ใน​ระหว่าง​การ​เก็บ​เป็นเวลานาน ใน​ระหว่าง​ฤดู​ร้อน ควร​เก็บ​รถ​ไว้​ภายใน​อาคาร​หรือ​ใน​ร่ม​ภายนอก​อาคาร ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​อุณหภูมิ​ของ​ตำแหน่ง​ใด​ต่ำที่สุด

สำคัญ

ใน​ระหว่าง​การ​เก็บ​เป็น​เวลานาน ห้าม​เสียบ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จ​ของรถ

น้ำมัน​เชื้อเพลิงเก่า

ใน​บาง​กรณี น้ำมัน​ดีเซล​ที่เก่า (อายุตั้งแต่ประมาณ 5 เดือนหรือ​เก่า​กว่านั้น) ร่วมกับ​การ​ควบแน่น​อาจ​ทำ​ให้​มี​สาหร่าย​และ​แบคทีเรีย​เติบโต​อยู่​ใน​ระบบ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ/หรือ เกิด​ออกไซด์​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​อาจ​ส่งผล​ให้​ระบบ​ไม่​สามารถ​ทำงานได้ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ การ​ไหล​ของพลังงาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่