ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระบบไฮบริด

กระแสไฟชาร์จ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กระแสไฟ​ชาร์จ​จะ​ถูก​นำไปใช้ในการ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด และ​การ​ปรับ​สภาพ​รถยนต์ล่วงหน้า สายชาร์จ ระหว่าง​รถยนต์​กับ​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จรถยนต์ 230 VAC สามารถ​ตั้ง​ค่า​ปริมาณกระแสไฟฟ้า (6-16 แอมแปร์) ได้​โดย​ใช้​ชุดควบคุม

เมื่อ​สั่งงาน​สาย​ชาร์จ แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อความ​ขึ้น และไฟ ใน​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จ​รถยนต์​จะ​ติด​สว่างขึ้น กระแสไฟ​ชาร์จ​จะ​ถูก​นำไปใช้​ใน​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​เป็น​หลัก แต่​ส่วน​หนึ่ง​จะ​ถูก​นำไปใช้สำหรับการ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า ใน​รถยนต์​ด้วยเช่นกัน

สำคัญ

ห้าม​ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออกจากซอคเก็ต 230 VACในขณะ​ที่​กำลัง​ทำ​การ​ชาร์จ​อยู่ เนื่องจาก​เสี่ยง​ต่อ​การ​ทำให้ซอคเก็ต 230 VACชำรุด​เสียหายได้ หยุด​การ​ชาร์จ​ก่อน​เสมอ จากนั้น​จึง​ถอด​สายชาร์จ

เวลา​การ​ชาร์จ​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​การ​ตั้ง​ค่า​กระแสไฟฟ้า​ที่​ชุดควบคุม

โปรด​ดู​ตัวอย่าง​ใน​ตารางต่อไปนี้:

ความ​เข้ม​ของกระแสไฟ (แอมแปร์)

เวลา​การชาร์จ (ชั่วโมง)

6

7.5–10.0

10

4.5–7.0

16

4.0–5.5

บันทึก

  • ถ้า​สภาพ​อากาศ​ร้อน​หรือ​เย็น​เกินไป กระแสไฟ​ชาร์จ​บางส่วน​จะ​ถูก​นำไปใช้​เพื่อ​ทำ​ความร้อน/ทำ​ความ​เย็น​ให้กับ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​และ​ห้อง​โดยสาร ซึ่ง​ส่งผล​ให้​เวลา​การ​ชาร์จ​นานขึ้น
  • ถ้าเลือกการ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า ไว้ เวลา​การ​ชาร์จ​จะ​นานขึ้น เวลา​ที่​จำเป็นต้อง​ใช้​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​อุณหภูมิ​ภายนอก​เป็นหลัก
ปลั๊ก​เสียบ​ของ​สาย​ชาร์จ​และ​ซอค​เก็ต​อินพุต​การชาร์จ

ปลั๊ก​เสียบ​ของ​สาย​ชาร์จ​และ​ซอค​เก็ต​อินพุต​การชาร์จ

โดย​ปกติ​แล้ว​จะ​มี​ช่องจ่าย 230 โวลต์กระแสสลับ หลาย​ตัว​รวมอยู่​ใน​วงจร​ฟิวส์​หนึ่ง​วงจร ซึ่ง​หมายความ​ว่า อาจ​มี​อุปกรณ์​ไฟฟ้าอื่น (เช่น หลอดไฟ​, เครื่องดูดฝุ่น​, สว่าน​ไฟฟ้า เป็นต้น) ต่อ​อยู่​กับ​ฟิวส์​ตัว​เดียวกันได้

ตัวอย่าง 1

ถ้า​เชื่อมต่อ​รถยนต์​เข้า​กับ​ซอคเก็ต 230 โวลต์กระแสสลับ/10 แอมแปร์ และ​ชุด​ควบคุม​ถูก​ตั้ง​ค่า​ไว้ที่ 16 แอมแปร์ รถยนต์​จะ​พยายาม​ดึงกระแสไฟฟ้า 16 แอมแปร์ จาก​วงจร​จ่าย​กำลังไฟฟ้าหลัก 230 โวลต์กระแสสลับ และ​เมื่อ​เวลา​ผ่าน​ไป​ระยะ​หนึ่ง ฟิวส์ 10 แอมแปร์ ของ​ซอค​เก็ต​ที่​โอ​เวอร์​โหลด​จะ​ตัด​วงจร และ​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​จะ​หยุดลง

ใน​กรณี​นี้ ให้​รี​เซ็ต​ฟิวส์​ของ​ซอค​เก็ต และ​เลือก​กระแสไฟ​ชาร์จ​ที่​ต่ำลง​บน​ชุด​ควบคุม ดูที่ การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด - การเตรียม

ตัวอย่าง 2

ถ้า​เชื่อมต่อ​รถยนต์​เข้า​กับ​ซอคเก็ต 230 VAC/10 แอมแปร์ และ​ชุด​ควบคุม​ถูก​ตั้ง​ค่า​ไว้ที่ 10 แอมแปร์ รถยนต์​จะ​ดึงกระแสไฟฟ้า 10 แอมแปร์ จาก​วงจร​จ่าย​กำลังไฟฟ้าหลัก 230 VAC ถ้า​มี​อุปกรณ์​ที่​ใช้​ไฟฟ้า​อุปกรณ์​อื่น​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​ซอค​เก็ต​ตัวเดียวกัน (หรือ​ซอค​เก็ต​ตัว​อื่น​ใน​วงจร​ฟิวส์​วงจรเดียวกัน) นั่น​หมายความ​ว่า​อาจ​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​ซอคเก็ต/วงจร​ฟิวส์​จะ​เกิด​การ​โอ​เวอร์​โหลด​และ​ตัด​วงจร​ได้ ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​การ​ชาร์จ​หยุดลง

ใน​กรณี​นี้ ให้​รี​เซ็ต​ฟิวส์​ของ​ซอคเก็ต/วงจร​ฟิวส์ และ​เลือก​กระแสไฟ​ชาร์จ​ที่​ชุด​ควบคุม​ให้​ที่​ต่ำลง หรือ​ถอด​สาย​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​อื่นๆ ออก​จาก​ซอคเก็ต

ตัวอย่าง 3

ถ้า​เชื่อมต่อ​รถยนต์​เข้า​กับ​ซอคเก็ต 230 VAC/10 แอมแปร์ และ​ชุด​ควบคุม​ถูก​ตั้ง​ค่า​ไว้ที่ 6 แอมแปร์ รถยนต์​จะ​ดึง​กระแสไฟฟ้า​เพียงแค่ 6 แอมแปร์ เท่านั้น​จาก​วงจร​จ่าย​กำลังไฟฟ้าหลัก 230 VAC แน่นอน​ว่า การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​จะ​ใช้​เวลานาน​ขึ้น แต่​จะ​ทำ​ให้​สามารถ​ต่อ​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​อุปกรณ์​อื่น​เข้า​กับ​ซอคเก็ต (หรือ​วงจรฟิวส์) เดียวกัน​พร้อม​กัน​ได้ ตราบ​ใด​ที่​ปริมาณ​กระแสไฟฟ้า​รวม​ทั้งหมด​ไม่​เกิด​พิกัด​ของ​วงจรฟิวส์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่