ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระบบไฮบริด

Plug-in Hybrid - คำแนะนำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ขับ​ขี่​รถยนต์​จะ​เหมือนกับ​รถยนต์​ทั่วไป​ทุกประการ โดย​ส่วน​ใหญ่​แล้ว มอเตอร์​ไฟฟ้า​จะ​ขับเคลื่อน​รถยนต์​ที่​ความเร็ว​ต่ำ ส่วน​เครื่องยนต์​ดีเซล​จะ​ขับ​เคลื่อนที่​ความเร็ว​สูงขึ้น รวมถึง​เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​แบบ​ฉับ​ไวด้วย

สิ่ง​สำคัญ​ที่​ควรทราบ

คำเตือน

โปรด​ระลึก​ไว้​อยู่​เสมอ​ว่า เมื่อ​รถยนต์​ใช้​กำลัง​ขับเคลื่อน​จาก​มอเตอร์​ไฟฟ้า จะ​ไม่​มี​เสียง​เครื่องยนต์​ดัง​ออกมา และ​อาจ​ทำ​ให้เด็ก​, คน​เดินถนน​, คนขับรถ​จักรยาน และ​สัตว์​ต่างๆ ไม่ได้​ยิน​เสียง​ของ​รถได้ โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เมื่อ​ความเร็ว​ต่ำ เช่น​ใน​ที่​จอด​รถ เป็นต้น

กระแสไฟฟ้า​แรงดันสูง

ส่วนประกอบ​หลาย​อย่าง​ใน​รถ​ทำงาน​โดย​ใช้​กระแสไฟฟ้า​แรงดัน​สูง ซึ่ง​อาจ​เป็น​อันตราย​ถ้า​ใช้​งาน​อย่าง​ไม่ถูกต้อง ห้าม​สัมผัส​กับ​ส่วน​ใดๆ ที่​ไม่ได้​อธิบาย​ไว้​อย่าง​ชัดเจน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับนี้ อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ห้องเครื่องยนต์

คำเตือน

การ​ทำงาน​กับ​สาย​สี​ส้ม​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​เจ้าหน้าที่​มี​คุณสมบัติ​เพียงพอเท่านั้น

การ​ขับ​ขี่รถยนต์

การ​ขับ​ขี่​รถยนต์​จะ​เหมือนกับ​รถยนต์​ทั่วไป​ทุกประการ โดย​ส่วน​ใหญ่​แล้ว มอเตอร์​ไฟฟ้า​จะ​ขับเคลื่อน​รถยนต์​ที่​ความเร็ว​ต่ำ ส่วน​เครื่องยนต์​ดีเซล​จะ​ขับ​เคลื่อนที่​ความเร็ว​สูงขึ้น รวมถึง​เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​แบบ​ฉับ​ไวด้วย อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การ​ขับ​ขี่​แบบ​ประหยัดน้ำมัน

โหมด​การ​ขับขี่

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ให้​รถยนต์​ทำงาน​ใน​โหมด​การ​ขับเคลื่อน​แบบ​ต่างๆ ได้ เช่น การ​ทำงาน​ด้วย​ไฟฟ้า​อย่าง​เดียว หรือ​เมื่อ​ต้องการ​กำลัง​มาก​ขึ้น ให้​ทำงาน​โดย​ใช้​ทั้ง​มอเตอร์​ไฟฟ้า​และ​เครื่องยนต์ดีเซล รถยนต์​จะ​คำนวณ​ลักษณะ​การ​ทำงาน​ที่​ผสมผสาน​ระหว่าง​ความสามารถ​ใน​การ​ขับขี่​, ลักษณะ​การ​ขับขี่​, ผลกระทบ​ต่อ​สิ่งแวดล้อม และ​การ​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​เหมาะสม​ที่สุด​สำหรับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​เลือกไว้ อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบขับเคลื่อน - โหมด​การ​ขับขี่

แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ช่อง​ข้อมูล​สอง​ช่อง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​โดยเฉพาะสำหรับ V60 PLUG-IN HYBRID; เกจ​วัด​แบตเตอรี่ไฮบริด (ระดับ​พลังงาน​ในปัจจุบัน), โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​ทำงานอยู่​, สัญลักษณ์​ที่​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เครื่องยนต์​ดีเซลทำงาน, Hybrid Guide รวมถึง​การ​นำ​พลังงาน​จาก​แรง​เบรก​กลับมาใช้ อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผง​หน้าปัด​แบบรวม

การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

เพื่อให้​รถยนต์​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​เหมาะสม​ที่สุด สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ แบตเตอรี่​ซึ่ง​ทำงาน​ร่วมกับ​ระบบ​ขับเคลื่อน​ด้วย​ไฟฟ้า รวมถึง​เครื่องยนต์​ดีเซล​และ​ระบบ​ส่ง​กำลัง จะต้อง​อยู่​ที่​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ที่ถูกต้อง ความ​จุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​จะ​ลดลง​อย่าง​มาก​ถ้า​แบตเตอรี่​เย็น​เกินไป​หรือ​ร้อนเกินไป การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​จะ​เตรียม​ระบบ​ขับเคลื่อน​ของ​รถยนต์​และ​ห้อง​โดยสาร​ให้​พร้อม​ก่อนที่​จะ​เริ่ม​เดินทาง เพื่อให้​การ​สึก​หรอ​และ​พลังงาน​ที่​จำเป็นต้อง​ใช้​ใน​ระหว่าง​การ​เดินทางลดลง อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด

สำคัญ

ห้าม​ต่อ​สาย​ชาร์จ​ในขณะ​ที่​มี​โอกาส​เกิด​ฟ้าแลบ

แบตเตอรี่​ไฮบริด​เป็น​แบตเตอรี่​แบบ​ลิเธียม​-ไอออน และ​สามารถ​ชาร์จ​ได้​หลายรูปแบบ ท่าน​สามารถ​ต่อ​สาย​ชาร์จ​พร้อม​ด้วย​ชุด​ควบคุม​ระหว่าง​รถยนต์​เข้า​กับปลั๊ก 230 โวลต์กระแสสลับ โปรดดู สาย​ชาร์จ​พร้อม​ชุดควบคุม เวลา​การ​ชาร์จ​จะ​ขึ้นอยู่กับ กระแสไฟชาร์จ

มอเตอร์​ไฟฟ​ฟ้า​จะ​ใช้​สำหรับ​การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​เบาๆ และ​พลังงาน​จลน์​ของ​รถยนต์​จะ​ถูก​แปลง​เป็น​พลังงาน​ไฟฟ้า และ​นำไปใช้​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การ​นำ​พลังงาน​ของ​แรง​เบรก​กลับมา​ใช้ใหม่

นอกจากนั้น ใน​กรณี​ที่​จำเป็น​ก็​สามารถ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ของ​มอเตอร์​ไฟฟ้า​ด้วย​เครื่องยนต์​ดีเซล​โดย​ใช้​เครื่อง​กำเนิด​ไฟฟ้า​แรงดัน​สูง​ได้​อีก​ด้วย ดูที่ ระบบ​ขับเคลื่อน​และ​โหมด​การ​ขับขี่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่