ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

การล็อก/การปลดล็อก

12 ผลลัพธ์

การล็อก/การปลดล็อก - ประตูท้าย

การเปิด​, ล็อก​และ​ปลดล็​อก​ประตู​ท้าย​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน

การล็อก/การปลดล็อก - จาก​ภายนอกรถ

การล็อก/การ​ปลดล็​อก​จาก​ภายนอก​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลล็อก/ปลดล็​อก​ประตู​ทุก​บาน​และ​ประตู​ท้าย​พร้อมกัน ท่าน​สามารถ​เลือก​ลำดับ​การ​ปลดล็​อก​รูปแบบ​ต่างๆ ได้ โปรดดู กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ไฟแสดง

เมื่อล็​อก​หรือ​ปลดล็​อก​รถ​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อก/การ​ปลดล็​อก​ทำงาน​อย่างถูกต้อง

การล็อก/การปลดล็อก - ลิ้นชัก​เก็บของ

ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ สามารถล็อก/ปลดล็​อก​ได้​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ออก​ได้​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลเท่านั้น

การล็อก/การปลดล็อก - จาก​ภายในรถ

ท่าน​สามารถล็​อก​และ​ปลดล็​อก​ประตู​ทั้งหมด​และ​ประตู​ท้าย​พร้อม​กัน​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​เซ็นทรัลล็อก​ที่​ประตู​ด้าน​คนขับ​และ​ประตู​ด้านผู้โดยสาร*

ล็อก​ป้องกันเด็ก - การ​สั่งงาน​แบบ​แมนนวล

ล็อก​ป้องกัน​เด็ก​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ

ล็อก​ป้องกันเด็ก - การ​สั่งงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​พร้อม​การ​สั่งงาน​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้านหลัง​หรือ​กระจก​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ

ล็อกตาย*

ชุดล็​อกตายตัว* หมายความ​ว่า กลไก​ของ​มือ​จับ​ประตู​ทุก​บาน​จะ​ไม่​ทำงาน ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​จาก​ทั้ง​ภายใน​รถ​และ​ภายนอก​รถได้

ไฟ​แสดงการล็อก

หลอดไฟ LED กะพริบ​ใน​กระจก​หน้า​แสดง​ว่า​รถล็​อกอยู่

การล็​อก​ประตู​ใน​แบบ​แมนนวล

รถ​จะต้อง​สามารถล็​อก​ได้​ด้วย​มือ​ใน​บาง​สถานการณ์ เช่น ใน​กรณี​ที่​ระบบ​ไฟฟ้า​ไม่ทำงาน