การล็อก/การปลดล็อก

ล็อก​ป้องกันเด็ก - การ​สั่งงาน​แบบ​แมนนวล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ล็อก​ป้องกัน​เด็ก​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ

สั่งงาน/ยกเลิกก​การ​ทำงาน​ของล็​อก​ป้องกันเด็ก

ล็อก​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​แบบ​แมนนวล อย่า​สับสนกับการล็​อก​ประตู​แบบ​แมนนวลการล็​อก​ประตู​แบบ​แมนนวล

ล็อก​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​แบบ​แมนนวล อย่า​สับสนกับการล็​อก​ประตู​แบบ​แมนนวล

ล็อก​ป้องกัน​เด็ก​ตั้งอยู่​ตรง​ขอบ​ด้านหลัง​ของ​ประตู​ด้านหลัง และ​สามารถ​เข้าถึง​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​เปิดประตู

          

การกระตุ้น/ระงับ​การ​ทำงาน​ของล็​อก​นิรภัย​ป้องกันเด็ก:

หมุน​ปุ่ม​โดยใช้ เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ประตู​จะ​ถูก​ปิด​กั้น​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​จาก​ภายในได้
ประตู​สามารถ​เปิด​ได้​จาก​ทั้ง​ภายนอก​และภายใน

คำเตือน

ประตู​หลัง​แต่​ละ​บาน​จะ​มี​ปุ่ม​ควบคุม​สอง​ปุ่ม อย่า​สับสน​กัน​ระหว่างล็​อก​ป้องกัน​เด็ก​กับล็​อก​ประตู​แบบ​ควบคุม​ด้วยมือ

บันทึก

  • ปุ่ม​ควบคุม​ของ​ประตู​จะ​เป็น​การ​ป้องกัน​ประตู​บาน​ดังกล่าว​เพียง​อย่าง​เดียว ไม่ใช่​ประตู​หลัง​ทั้ง​สอง​บาน​พร้อมกัน
  • รถ​ที่​มีล็​อก​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​ไม่​มีล็​อก​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​ปรับ​ด้วยตนเอง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่