กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​คือ ใช้​ใน​การล็อค/การ​ปลด​ล็อค และ​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​มี​อยู่​สอง​รุ่น​ด้วยกัน นั่น​คือ กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​รุ่น​พื้นฐาน และ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบมี PCC (Personal Car Communicator)*

การทำงาน

รุ่นพื้นฐานกุญแจแบบ 5 ปุ่ม

แบบมี PCCกุญแจแบบ 6 ปุ่ม

การล็อค/การ​ปลด​ล็อค และ​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ออกได้

X

X

การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ

X

การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ

X

ปุ่ม​ข้อมูล​และ​ไฟแสดง

X

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบมี PCC จะ​มี​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​มากกว่า​เมื่อ​เทียบ​กับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​รุ่น​พื้นฐาน เช่น การสนับสนุนการ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ และฟังก์ชัน​การ​ทำงานโดยเฉพาะ บางอย่าง

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ทั้งหมด​จะมีดอก​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ ซึ่ง​ทำ​จากโลหะ ส่วน​ที่​มองเห็น​จะ​มี​สอง​แบบ ทั้งนี้​เพื่อให้​สามารถ​แยก​ความ​แตกต่าง​ระหว่าง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลได้

ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เพิ่มเติม​ได้ แต่​ต้อง​เป็น​รุ่น​เดียวกับ​ที่​จัด​มา​ให้​พร้อม​กับรถ สำหรับ​รถ​แต่​ละ​คัน ท่าน​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​กุญแจ​และ​นำไปใช้​ได้​ไม่​เกิน​หกชุด

รถ​จะ​มี​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จัด​มา​ให้​พร้อม​กับ​รถ​สองชุด

คำเตือน

หาก​มี​เด็ก​อยู่​ภายในรถ:

หาก​คนขับ​ต้อง​ออก​จาก​รถ ต้อง​ปิด​การ​ทำงาน​กระจก​ไฟฟ้า​และซัน​รูฟ​โดย​ถอด​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่