ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

6 ผลลัพธ์

สัญญาณเตือน ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ไม่ให้​ท่าน​ออก​จาก​รถ​โดย​ปิด​สัญญาณ​เตือน​ไว้​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ

สัญญาณเตือน โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล เช่น หากแบตเตอรี่ ของ​กุญแจ​หมด​ไฟ ท่าน​สามารถ​ปลดล็อก ปิด​สัญญาณ​เตือน​และ​สตาร์ต​เครื่อง​ได้​ด้วย​วิธีต่อไปนี้:

สัญญาณเตือน ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน ไซเรน​จะ​ดัง​ขึ้น​และ​ไฟ​เลี้ยว​ทั้งหมด​จะกะพริบ