ศึกษาคู่มือของคุณ

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

รายละเอียด​ทางเทคนิค

4 ผลลัพธ์

แบตเตอรี่ไฮบริด - ข้อกำหนดเฉพาะ

แบตเตอรี่ไฮบริด (แบตเตอรี่​สำหรับ​มอเตอร์ขับ) จะ​ใช้​เพื่อ​จ่ายไฟ​ให้กับ​มอเตอร์​ไฟฟ้า​ในขณะ​ขับ​ขี่​ใน​โหมดไฟฟ้า

ช่วง​การทำงาน - ข้อมูลจำเพาะ

ช่วง​การ​ทำงาน​ของ​รถยนต์​ใน​ระหว่าง​การ​ทำงาน​ด้วยไฟฟ้า (โหมด​การ​ขับขี่ PURE): สูงสุด 50 กม.

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การ​ปล่อยแก๊ส CO2

ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การปล่อย CO2 ที่​เพิ่มขึ้น​เป็น​ผล​มา​จาก​สาเหตุ​หลาย​สาเหตุด้วยกัน

ชื่อแบบ

ชื่อแบบ​, หมายเลข​ประจำ​รถ และอื่นๆ (นั่น​คือ ข้อมูล​เฉพาะ​ของ​รถ​แต่​ละคัน) สามารถ​ดู​ได้​ที่​ป้าย​ในรถ