รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เว็บบ​ราว์เซอร์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​จะ​มี​เว็บบ​ราว์​เซอร์​รวมอยู่​ภายใน​เพื่อ​ใช้​ใน​การ​ค้นหา​และ​แสดง​ข้อมูล​จากอินเทอร์เน็ต

สำหรับ​พื้นฐาน​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​งาน โปรดอ่าน วิธีการใช้​งาน​ระบบ​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในเมนู

เว็บ​บราวเซอร์​เป็น​แบบ​พื้นฐาน และ​รองรับ​ข้อความ​และ​ภาพ​ตามมาตรฐาน HTML 4 เว็บ​บราวเซอร์​ไม่​รองรับภาพเคลื่อนไหว​, วิดีโอ​และเสียง ไม่​สามารถ​ดาวน์​โหลด​และ​บันทึก​แฟ้มได้

ใน​การ​ใช้​งาน​เว็บบ​ราว์​เซอร์ ขั้น​แรก รถจะต้องเชื่อมต่อ​กับอินเทอร์เน็ต ก่อน

บันทึก

เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​อินเทอร์เน็ต​จะ​มี​การ​ส่งผ่านข้อมูล (ปริมาณ​การ​ใช้ข้อมูล) ซึ่ง​จะ​มีค่าใช้จ่าย

การ​ใช้​งาน​การ​โรม​มิ่ง​ข้อมูล​จะ​มี​การ​คิด​ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ติดต่อ​ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​ของ​ท่าน​เกี่ยวกับ​ค่าใช้จ่าย​ใน​การรับ/ส่งข้อมูล

บันทึก

เว็บ​บราวเซอร์​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ในขณะ​กำลัง​ขับขี่

กดปุ่ม Connect (เชื่อมต่อ) ที่​คอนโซลกลาง แล้วเลือก Web browser

เมื่อ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​โดยใช้ Bluetooth®สัญลักษณ์Bluetooth® จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​มุม​บน​ขวา​ของหน้าจอ

ถ้า​ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้ จะ​มี​การ​แจ้ง​ให้​ทราบ​บนหน้าจอ

การทำงาน 'การค้นหา'

การ​ค้นหา​โดย​ใช้​จานอักขระ

การ​ค้นหา​โดย​ใช้​จานอักขระ

รายการอักขระ
การ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อนข้อมูล (ดู​ตารางต่อไปนี้)
หน้า​เว็บ​ที่​เยี่ยม​ชม​เมื่อ​ไม่​นาน​มานี้ (ประวัติ)

ใช้​จาน​อักขระ​ใน​การ​ป้อน​ที่อยู่ URL ของ​เว็บ เช่น http://www.volvocars.com

หมุน TUNE ไป​ยัง​ตัวอักษร​ที่​ต้องการ จากนั้นกด OK/MENU เพื่อยืนยัน ท่าน​สามารถ​ยัง​ใช้​ปุ่ม​ตัวเลข​และ​ตัว​อักษรบน​แผง​ควบคุม​ที่​คอนโซล​กลางด้วย

ทำ​แบบเดิม​ไป​เรื่อยๆ กับ​ตัวอักษร​ตัวต่อไป

ถ้า​ต้องการ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อน​ข้อมูล​ไป​เป็น​ตัวเลข​หรือ​อักขระ​พิเศษ โหลด​ที่​อยู่​ที่​ป้อน หรือ​ไป​ยัง​ประวัติ ให้หมุน TUNE ไป​ยัง​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือกหนึ่ง (ดู​คำอธิบาย​ใน​ตารางต่อไปนี้) ใน​รายการ​เพื่อ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อนข้อมูล (2) แล้วกด OK/MENU

123/ABC

เปลี่ยน​ระหว่าง​ตัวอักษร​กับ​ตัวเลขด้วย OK/MENU

=>

ไป​ยังประวัติ (3) หมุน TUNE เพื่อ​เลือก​ที่อยู่ URL ของ​เว็บ แล้วกด OK/MENU เพื่อ​ไป​ยัง​ที่​อยู่นั้น

Go

โหลด URL ของ​ที่​อยู่​เว็บ​ที่​ป้อน​โดยใช้ OK/MENU

a|A

เปลี่ยน​ระหว่าง​อักษร​ตัวพิมพ์​เล็ก​และ​ตัวพิมพ์​ใหญ่​โดยใช้ OK/MENU

{ | }

เปลี่ยน​จาก​จาน​อักขระ​เป็น​ช่องข้อมูล Address: เลื่อน​เคอร์เซอร์​โดยใช้ TUNE ลบ​อักษร​ที่​สะกด​ผิด​โดยใช้ EXIT ใน​การ​กลับไป​ยัง​จาน​อักขระ ให้กด OK/MENU

โปรด​สังเกต​ว่า ท่าน​สามารถ​ใช้​ปุ่ม​ตัวเลข​และ​ตัว​อักษรบน​แผง​ควบคุม​ใน​การ​แก้ไข​ใน​ช่องข้อมูล Address: ได้

การ​กด​สั้นๆ บน EXIT จะ​ลบ​ตัวอักษร​ที่​ป้อนเข้าไป กด​นานๆ บน EXIT จะ​ลบ​ล้าง​ตัวอักษร​ที่​พิมพ์​ลง​ไปทั้งหมด

ป้อน​ข้อมูล​โดย​ใช้​แป้นตัวเลข

แป้นตัวเลข

แป้นตัวเลข

วิธี​อีก​วิธี​หนึ่ง​ใน​การ​ป้อน​อักขระ​คือ​การ​ใช้ปุ่ม 0-9, * และ # บน​คอนโซลกลาง

เมื่อ​กด​ปุ่ม​ใด​ปุ่มหนึ่ง (เช่น 9) แถบ​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​ด้วย​อักขระทั้งหมดอักขระ​สำหรับ​ปุ่ม​แต่​ละ​ปุ่ม​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นกับตลาด/ประเทศ/ภาษา ของ​ปุ่ม​นั้น เช่น W, x, y, z และ 9 การ​กด​ปุ่ม​เป็น​เวลา​สั้นๆ จะ​เป็น​การ​เลื่อน​ตัว​ชี้​ไป​ตาม​อักขระต่างๆ

 • หยุด​เมื่อ​ตัว​ชี้​อยู่​ที่​อักขระ​ที่​ต้องการ​เพื่อ​เลือก​อักขระ​นั้น อักขระ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​บรรทัด​การ​ป้อนข้อมูล
 • ลบ/เปลี่ยน​โดยใช้ EXIT

หาก​ต้องการ​ใส่​ตัวเลข ให้​กด​แป้น​ตัวเลข​นั้นๆ ค้างไว้

การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​เว็บบ​ราว์เซอร์

หมุน TUNE เพื่อ​ไป​ตาม​ลิงก์​ต่างๆ หรือ​เลื่อน​ไป​ตาม​หน้าเว็บ กด OK/MENU เพื่อ​สั่งงาน​ลิงก์​ที่เลือก/เน้นไว้

การ​เลื่อน​เคอร์เซอร์​บน​หน้าเว็บ

การ​เลื่อน​เคอร์เซอร์​บน​หน้าเว็บ

เคอร์เซอร์​จะ​สามารถ​เลื่อน​ไป​มา​บน​หน้า​เว็บ​ได้​อย่าง​อิสระ​โดย​ใช้​ปุ่มกด​ที่​คอนโซลกลาง

การ​เข้า​ไป​ที่​เมนู​แบบ​ผุด​ขึ้น​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่มหมายเลข 5 ที่​คอนโซล​กลาง หรือ​เลื่อน​เคอร์เซอร์​ไป​ยัง​บริเวณ​ที่​ไม่​สามารถ​คลิก​ได้ แล้วกด OK/MENU

ฟังก์ชัน

การ​เข้า​ไป​ยัง​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ที่​มี​อยู่​สามารถ​ทำ​ได้​ผ่าน​ทาง​ปุ่มหมายเลข 5 ใน​เมนู​แบบ​ผุด​ขึ้น​ที่​คอนโซล​กลาง หรือ​เลื่อน​เคอร์เซอร์​ไป​ยัง​บริเวณ​ที่​ไม่​สามารถ​คลิก​ได้ แล้วกด OK/MENU

 • Back - กลับไป​ยัง​หน้า​เว็บ​ก่อนหน้า
 • Forward - ถ้า​ท่าน​ย้อนกลับ​จน​สุด​แล้ว จะ​สามารถ​ไป​ข้างหน้า​ไป​ยัง​หน้า​เว็บได้
 • Reload - อัพเดต​หน้าเว็บ
 • Stop - หยุด​การ​โหลด​หน้า​เว็บ​แล้วย้อนกลับ
 • New tab - สร้างแท็บ/หน้า​ใหม่ โดย​สามารถ​เปิด​แท็บ​ได้​สูงสุด​สี่​แท็บ​พร้อมกัน
 • Close tab - ปิดแท็บ/หน้าเว็บ
 • Zoom in/Zoom out - ขยาย/ย่อ​หน้าเว็บ
 • Add bookmark / Delete bookmark - แทนที่​จะ​พิมพ์​ที่​อยู่​ของ​หน้า​เว็บ​ทุก​ครั้ง​ที่​เยี่ยม​ชม ท่าน​สามารถ​บันทึก​ลิงก์ด่วน (ที่​คั่นหน้า) ให้กับ​หน้า​เว็บได้ สามารถ​บันทึก​ที่​คั่น​หน้า​ได้สูงสุด 20 รายการ
 • Settings - การ​ปรับ​การ​แสดงผล​เว็บ​บราวเซอร์​และ​การ​จัดการ​ข้อมูล สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​โปรด​ดูด้านล่าง

การ​ตั้งค่า

 • Bookmarks - Rename, Reorder หรือ Delete.
 • Content filtering - จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ปรับ​บางอย่าง​เพื่อให้​การ​แสดง​หน้า​เว็บ​เป็นไป​ใน​รูปแบบ​ที่ต้องการ ฟังก์ชัน​ต่อไปนี้​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงานได้: Show images, Block pop-ups และ Enable JavaScript
 • Accept cookies - คุ้ก​กี้​เป็น​ไฟล์​ข้อความ​ขนาด​เล็ก​ที่​ถูก​บันทึกไว้ คุกกี้​จะ​ทำ​ให้​สามารถ​ใช้​งาน​บาง​ฟังก์ชัน​บน​เว็บไซต์​ได้​และ​สำหรับ​เจ้าของ​เว็บไซต์​ใน​การ​สร้าง​สถิติ เช่น หน้า​ใดบ้าง​ที่​ผู้​เยี่ยม​ชมเปิดดู
 • Text size - เลือก​ขนาด​ตัวอักษร​ที่​ต้องการใช้: Large, Medium หรือ Small
 • Clear browsing data - Cookies, browsing history and cache will be cleared
 • FAV key options - ท่าน​สามารถ​เชื่อมโยง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่าง​เข้า​กับปุ่ม FAV ได้ ซึ่ง​ทำ​ให้​สามารถ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​เชื่อมโยง​ไว้​แล้ว​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม FAV ดูที่ รายการโปรด

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่