ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2014

3 ผลลัพธ์

การ​สตาร์ต​แบบรีโมต (ERS)*

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า​จะ​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ของ​รถ​จาก​ระยะไกล​ได้​โดย​การ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือกุญแจ PCC ทั้งนี้​ก็​เพื่อให้​สามารถ​อุ่น​หรือ​ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​รถได้

การ​สตาร์ต​แบบรีโมต (ERS) - การทำงาน

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า​จะ​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ของ​รถ​จาก​ระยะไกล​ได้​โดย​การ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือกุญแจ PCC ทั้งนี้​ก็​เพื่อให้​สามารถ​อุ่น​หรือ​ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​รถได้

การ​สตาร์ต​ด้วยรีโมต (ERS) - สัญลักษณ์​และข้อความ

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า​จะ​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ของ​รถ​จาก​ระยะไกล​ได้​โดย​การ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือกุญแจ PCC ทั้งนี้​ก็​เพื่อให้​สามารถ​อุ่น​หรือ​ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​รถได้