ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2014

3 ผลลัพธ์

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​และ​การ​ยึด​เกาะถนน (DSTC) - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​และ​การ​ยึด​เกาะถนน (DSTC - Dynamic Stability & Traction Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ป้องกัน​การ​ลื่น​ไถล และ​ทำ​ให้​การ​เกาะ​ยึด​ถนน​ของ​รถ​ดีขึ้น

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​และ​การ​ยึด​เกาะถนน (DSTC) - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​และ​การ​ยึด​เกาะถนน (DSTC - Dynamic Stability & Traction Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ป้องกัน​การ​ลื่น​ไถล และ​ทำ​ให้​การ​เกาะ​ยึด​ถนน​ของ​รถ​ดีขึ้น

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​และ​การ​ยึด​เกาะถนน (DSTC)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​การ​ลื่น​ไถล​และเสถียรภาพ DSTC (Dynamic Stability & Traction Control) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ป้องกัน​การ​ลื่น​ไถล และ​ปรับปรุง​การ​เกาะ​ยึด​ถนน​ของรถ