ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2014

7 ผลลัพธ์

น้ำมันเชื้อเพลิง - ดีเซล

ระบบ​ใช้​น้ำมัน​ดีเซล​เป็นเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิง - การ​ใช้งาน

ไม่​ควร​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​มี​คุณภาพ​ต่ำ​กว่า​ที่​วอล​โว่​แนะนำ เนื่องจาก​อาจ​ส่งผล​ใน​แง่​ลบ​ต่อ​กำลัง​เครื่องยนต์​และ​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงได้

น้ำมันเชื้อเพลิง - ไบ​โอเอธานอล E85

น้ำมัน​เอธานอลชีวภาพ E85 ใช้​เป็น​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สำหรับ​เครื่องยนต์​ของรถ

น้ำมันเชื้อเพลิง - เบนซิน

ระบบ​ใช้​น้ำมัน​เบนซิน​เป็นเชื้อเพลิง

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ประหยัดน้ำมัน

การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ประหยัด​หมายถึง​การ​ขับ​รถ​อย่าง​นุ่มนวล​โดย​มี​การ​คาดการณ์​ล่วงหน้า​และ​การ​ปรับ​รูปแบบ​การ​ขับ​ขี่​และ​ความเร็ว​ให้​เหมาะสม​กับ​สถานการณ์​ในขณะนั้น

ตัว​กรอง​อนุภาค​สำหรับ​เครื่องยนต์ดีเซล (DPF)

รถยนต์​ดีเซล​มี​ตัว​กรอง​อนุภาค​ติดตั้ง​อยู่ ซึ่ง​ทำ​ให้​ได้​ระบบ​กรอง​ไอ​เสีย​ที่​มี​ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แคต​ตา​ลิ​ติก​คอน​เวอร์เตอร์

จุดประสงค์​ของ​แค​ทา​ลิ​ติก​คอน​เวอร์​เตอร์​คือ​เพื่อ​ช่วย​ฟอก​อากาศ​เสีย​ให้บริสุทธิ์ อุปกรณ์​เหล่านี้​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใกล้​กับ​เครื่องยนต์​เพื่อให้​เข้าถึง​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ได้​อย่างรวดเร็ว